Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!
Stranice su još uvijek u izradi, pa vas molimo za razumijevanje!
U saborskoj proceduri je nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb!
Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.
Djelatnost Centra određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/2013, 152/2014 i 99/2015).
S povjerenjem nam se obratite!
 

Categories

> Česta pitanja

česta pitanja

trebate pomoć

Stalna obavijest korisnicima:

informacije

Obavijest:

Početkom svakog mjeseca Centar za socijalnu skrb Trogir potražuje sredstva za isplatu novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Sredstva se uvijek potražuju za mjesec unatrag (npr. sredstva u kolovozu za isplatu socijalnih prava iz srpnja).

Sredstva se ne mogu tražiti prije pravomoćnosti rješenja.

Isplata novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga se vrši nakon prispijeća sredstava od strane Ministarstva, a to je gotovo redovito početkom treće dekade mjeseca -oko 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Isplata naknade korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi moguća je na više načina, putem:

- tekućeg računa

- poštanske uputnice

NAPOMENA: svaki korisnik snosi sam troškove otvaranja i vođenja štedne knjižice i tekućeg računa, ukoliko se odluči na te mogućnosti.

O nama

O nama
Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Centar za socijalnu skrb Trogir osnovan je za područje Grada Trogira, općine Marina, općine Okrug i općine Seget.

Prema popisu stanovništva iz 2011 godine na području naše nadležnosti, ukupne veličine 460 km/2 živi 25.990 stanovnika i to 13.238 ženskih i 12.752 muških.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Trogir nalazi se u samom centru Grada Trogira na adresi Hrvatskih mučenika 6, gdje je smješteno samo računovodstvo. Sve ostale službe kao i Pisarnica - Protokol se nalaze na adresi Trogir, Kneza Trpimira 9 (istočni ulaz u grad Trogir blizu autobusnog kolodvora Trogir, a preko puta velikog parkinga koji se nalazi uz more).

Ravnateljica Centra je:
Jasna Jakus, mag.iur.

Radno vrijeme Centra: od 07.00 do 15.00 sati
Stanka za odmor: od 11.00 do 11.30 sati

PRIJEM STRANAKA:

Ponedjeljak, četvrtak i petak: od 8 do 11.00 sati

Utorak: od 8 do 11 sati i 12 do 14 sati

Srijedom ne radimo sa strankama.

Rad na terenu: svaki radni dan.
 
DEŽURSTVO:

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.

Centar za socijalnu skrb Trogir ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.
 
RADNICI CENTRA:

U Centru je zaposleno ukupno 15 radnika/ca . Od navedenog broja zaposlenih 11 je stručnih radnica i to 5 socijalnih radnica, 3 dipl. pravnice (jedna je ravnateljica), dipl. psihologica, socijal. pedagogica i upravna pravnica. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.

U Centru se obavljaju i administrativni, računovodstveno-financijski i pomoćno tehnički poslovi.

Uz izuzetak čistačice koja je zaposlena na pola radnog vremena, svi ostali djelatnici Centra su zaposleni u punom vremenu, te svi na neodređeno vrijeme.

Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

STRUČNO VIJEĆE CENTRA:

Centar za socijalnu skrb Trogir ima Stručno vijeće, koje čine svi stručni radnici Centra koji raspravljaju i ravnatelju daju prijedloge i mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom i Statutom.

UPRAVNO VIJEĆE:

Članovi:

Ana Belas -predsjednica

Mirko Mamut -zamjenik predsjednice

Nenad Ugrina -predstavnik osnivača
Ivana Viljac - predstavnica županije
Katarina Katić - predstavnik djelatnika

 

više: Djelatnost

OBAVIJEST O PRESELJENJU I PROMJENI TELEFONA

 
informacije
 

OBAVIJEST O PRESELJENJU !

Od 01.studenog 2014. godine CZSS Trogir je djelomično preselio (osim Računovodstva i Protokola -pisarnice) na novu lokaciju KNEZA TRPIMIRA 9.(zgrada tzv. "Barbike", preko puta Parkinga kod Autobusnog kolodvora).
 
informacije
 

OBAVIJEST O IZMJENI BROJEVA TELEFONA I JOŠ JEDNOM DODATNOM BROJU TELEFAKSA !

Obavještavamo vas da je došlo do promjene telefonskih brojeva u CZSS Trogir (zbog djelomičnog preseljenja na novu lokaciju):
pa tako Ravnateljica koristi broj 021/797-386 (kojega je prije koristilo računovodstvo), a računovodstvo 021/881-080 (kojega je prije koristila ravnateljica).
Ostali brojevi 021/797-333 (obiteljska) i 021/881-988 (socijalni radnici) su ostali nepromijenjeni!

Broj faksa je ostao isti (na adresi sjedišta) 021/881-080, a uveden je još jedan faks (na novoj lokaciji) na broju ravnateljice 021/797-386.
Naš službeni e-mail Centra je:
e-mail: korisnik083@mdomsp.hr
dok je naša web stranica: www.czss-trogir.hr.

Natječaj -Nagrade za promicanje prava djeteta

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2020. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca i to: za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to: onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta, onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske, onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

 

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravi za obitelj i socijalnu politiku, do 24. listopada 2020. godine.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

 

Poziv za dostavu ponude za promidžbeni materijal -izmijenjeni

 

NABAVA promidzbeni materijal- poziv za dostavu ponude -ispravak

Izmijenjeni Poziv za dostavu ponude za izradu promidžbenog materijala, a izmjena se odnosi samo na kodni broj projekta jer je u prethodno dostavljenom pozivu navedena oznaka KK.08.1.3.04.007 umjesto ispravnog kodnog broja KK.08.1.3.04.0007, te je i kod općih podataka naručitelja izmjenjena brojčana oznaka Glave proračuna tako da sada stoji 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi.

Ostali tekst Poziva, Prilozi i Upute ostaju nepromijenjeni.

PRILOG I

PRILOG II

PRILOG III

Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

T R O G I R

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 406-01/20-02/9

URBROJ: 2184/06-01/19-20-4

Trogir, 14.10.2020.g.
 

Temeljem članka 16. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave Centra za socijalnu skrb Trogir upućuje se izmijenjeni

 
POZIV
Za dostavu ponude za Izradu promidžbenog materijala za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007 u sklopu Poziva „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza“
 
Pozivaju se zainteresirane pravne osobe kao i slijedeće pravne osobe:

Grafički studio Mikado design, Put Dragulina 46 B, 21 220 Trogir andrea.mikado@gmail.com
OBRIS d.o.o., Osječka 36 A, 21 000 Split obris.st@gmail.com
Obrt MARIO, Andrije Hebranga 27, 21220 Trogir mariotrogir@gmail.com
da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Trogir ponudu, radi Izrade promidžbenog materijala u sklopu projekta Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007
 
OPĆI PODACI

Naručitelj usluge je: Centar za socijalnu skrb Trogir
Hrvatskih mučenika 6, Trogir

OIB: 60991875199

Redni broj nabave: 1.1. konto 32379

Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 18.440,00 HRK

Izvor planiranih sredstava

Razdjel: 086 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Glava 60 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Aktivnost: A 791011 Operativni program Konkurentnost i kohezija – infrastruktura

Konto: 32379
 
PODACI O PREDMETU NABAVE:
Predmetom nabave obuhvaćena je izrada:

plakata 32 x 45 cm 35 kom
plakata 50 x 70 cm 5 kom
letci A5 obostrani 300 kom
naljepnice za opremu 6 x 4 cm 300 kom
stalak plexi za letke veličine A5 -15 kom
kemijske olovke jednobojne ( logo Operativni program Konkurentnost i kohezija) 150 kom
bookmark obostrani 80 kom
vrećice bijele papirnate A 4 sa vizualnim identitetom plus logo EU, logo Europski strukturni fondovi, logo Operativni program konkurentnost i kohezija, logo zastava Republike Hrvatske 80 kom
zastava RH stolna 1 kom
zastava EU stolna 1 kom
zastava sa vizualnim identitetom i nazivom projekta te kodnim brojem projekta 3 kom
stalak za stolnu zastavu 5 kom
trajna informacijska ploča plexi 65 x 50 cm debljine 1 cm 1 kom
blok spiralni A5 sa tiskom vizualnog identiteta projekta i nazivom projekta te kodnim brojem KK.08.1.3.04.0007 na vanjskoj strani, a unutarnji listovi prazni 150 kom
kišobrani sa vizualnim identitetom i nazivom projekta te kodnim brojem projekta KK:08.1.3.04.0007 50 kom
Promidžbeni materijal mora biti izrađen u skladu sa dokumentom „Upute za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost“. Spomenuti dokument sastavni je dio ovog Poziva za dostavu ponuda.
 
Dokument je dostupan i na slijedećoj poveznici: https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/Upute_za_korisnike_-_Informiranje_i_vidljivost_2014.pdf
 
PONUDA

Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati

Popunjen, potpisan i ovjeren troškovnik (Prilog I)
Popunjen, potpisan i ovjeren ponudbeni list (Prilog II)
Potvrdu Porezne uprave o stanju duga ili drugog nadležnog tijela.
Dokument ne smije biti stariji od mjesec dana od dana otvaranja ponuda. Dostavlja se neovjerena preslika dokumenta sukladno Pravilniku o provedbi postupka jednostavne nabave. Ako ponuditelj nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, njegova ponuda neće se razmatrati, osim ako sukladno posebnom propisu plaćanje obveza ponuditelju nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Rješenje nadležnog tijela o registraciji poslovnog subjekta
Popis referenci u posljednje dvije godine u vrijednosti većoj od 20.000,00 kuna.
 
Način dostave ponude:

Ponude se predaju neposredno u pisarnicu naručitelja, na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Kneza Trpimiara 9, 21220 Trogir ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir, u zatvorenoj omotnici sa naznakom „PONUDA ZA JEDNOSTAVNU NABAVU (PROMIDŽBENI MATERIJAL) – NE OTVARAJ“

Na omotnici je potrebno naznačiti naziv i adresu ponuditelja.

Ponuditelj određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka, odnosno nepravovremene dostave ponude.

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena naručitelju isključivo na navedenu adresu najkasnije do 20.listopada 2020.g. do 15.00 sati.
 
Ponude se neće javno otvarati.

Ponude dostavljene nakon isteka roka za dostavu ponuda evidentiraju se kod naručitelja kao zakašnjele ponude, obilježavaju se kao zakašnjele ponude te neotvorene vraćaju pošiljatelju bez odgode.
 
Način izrade ponude:

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu te se uvezuje tako da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom i dostavlja u papirnatom obliku.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Cijena ponude:

Jedinične cijene iz ponude su nepromjenjive.

Ponuditelj izražava cijenu ponude brojkama u kunama.

U cijenu ponude bez PDV-a moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

Ponuditelji su dužni u troškovniku upisati jediničnu cijenu za svaku stavku i ukupnu cijenu za svaku stavku te cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om. Sve stavke troškovnika moraju biti ispunjene.

Cijene iskazane u ponudi su fiksne i ne mogu se mijenjati tijekom perioda važenja ponude.
 
Kriterij za odabir ponude

Kriterij na kojem naručitelj temelji odabir ponude je najniža cijena ponude.

Rok valjanosti ponude

60 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za izradu promidžbenog materijala

Rok za izradu promidžbenog materijala je najkasnije 45 dana od dana potpisivanja ugovora.

Prilikom izrade promidžbenog materijala, izvršitelj usluge mora koristiti postojeći vizualni identitet (Prilog III), službene logotipe nositelja projekta i partnera na projektu, te službeni vizualni identitet u dokumentu „Upute za korisnike sredstava – Informiranje, komunikacija i vidljivost“.

Prije konačne izrade promidžbenog materijala, izvršitelj usluge mora poslati izgled promidžbenog materijala Naručitelju na uvid i odobrenje istoga.
 
Način i uvjeti plaćanja

Predujam je isključen.

Naručitelj se obvezuje naručene i neosporno izvršene usluge platiti virmanom u zakonskom roku.

Naručeni poslovi moraju biti izvršeni u rokovima utvrđenim međusobnim ugovorom i ovim pozivom za dostavu ponuda.

Na računu mora biti naveden broj ugovora prema kojem je naručena predmetna usluga.

Dodatne informacije i objašnjenja te izmjene Poziva za dostavu ponuda

Naručitelj može u svako doba, a prije isteka roka za podnošenje ponuda, iz bilo kojeg razloga, bilo na vlastitu inicijativu, bilo kao odgovor na zahtjev gospodarskog subjekta za dodatnim informacijama i objašnjenjima, izmijeniti ovaj Poziv za dostavu ponuda. Dodatne informacije i objašnjenja naručitelja će se objaviti na isti način kao i poziv za dostavu ponuda.
 
Ostale napomene

Naručitelj će nakon pregleda i ocjena ponuda obavijestiti sve ponuditelje čija ponuda je odabrana. Na postupak provedbe nabave kao i na odabir najpovoljnijeg ponuditelja žalba nije dopuštena.
 
RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag. iur.

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – glavni projekt

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije - glavni projekt

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 406-01/20-02/6

URBROJ:2184/06-01/19-20-8

Trogir, 06.10.2020.g.

 

Temeljem čl. 26 Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i čl. 35 Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

ODLUKU

O odabiru najpovoljnije ponude za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir

 

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Izradu projektno-tehničke dokumentacije – glavni projekt za rekonstrukciju (adaptaciju) poslovnog prostora na adresi Balančane 6, Trogir odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

 

˝ČIOVO˝ d.o.o. iz Trogira, Špira Puovića 16 OIB:53400429917  -  Cijena ponude bez PDV-a iznosi 51. 500,00 kn, Cijena ponude s PDV-om iznosi 64. 375,00 kn.

 

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

 

Ravnateljica:

Jasna Jakus mag.iur.

 

Dostaviti;

 1. Svim ponuditeljima
 2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Spis – ovdje
 4. Pismohrana

 

O D L U K A o stavljanju izvan snage Odluke -Covid 19

 

O  D  L  U  K  A

o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke-o-organizaciji-rada-CZSS-Trogir-COVID-19-II-1

 

OBAVIJEST O PRIJEMU STRANAKA

 

O B A V I J E S T

 

Slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj obavještavamo sve nove i sadašnje korisnike da prije dolaska u Centar za socijalnu skrb Trogir telefonskim ili elektroničkim putem kontaktiraju nadležnog stručnog radnika radi dogovora oko termina dolaska u Centar.
 

TELEFON:   021/ 881 – 988   
SOCIJALNE RADNICE

 

TELEFON:   021/ 797 – 333    
OBITELJSKO-PRAVNA ZAŠTITA

 

e-mail:   korisnik083@mdomsp.hr

 

Molimo suzdržite se od uobičajenog neverbalnog komuniciranja kao što je rukovanje i izbjegavajte bliži socijalni kontakt.

 

Također umoljavamo da prilikom dolaska koristite zaštitne maske.

 

Upućujemo sve stranke da ukoliko imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.2 C) da NE DOLAZE u prostorije Centra.

 

 

                                    Centar za socijalnu skrb Trogir

 

PREPORUKA OSOBNIH ODNOSA DJECE I RODITELJA

 

P R E P O R U K A   osobnih odnosa djece s roditeljima

 

Slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je NOVU PREPORUKU vezano uz održavanje osobnih odnosa djece smještene u udomiteljske obitelji, ustanove i kod dr. pružatelja socijalnih usluga s roditeljima i/ili članovima obitelji.

 

Sukladno važećim preporukama i uputama nadležnih tijela, uputno bi bilo ograničenje ostvarivanja osobnih odnosa, odnosno kontakata djece smještene u udomiteljskim obiteljima, ustanovama te kod drugih pružatelja socijalnih usluga s njihovim obiteljima te ih ostvarivati putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i sl.) slijedećih 30 dana.

 

Financijska izvješća za 2019.

CZSS Trogir -Socijalne pomoći i naknade 2006. – 2019.

 

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. - 2019.

Usporedba Izvršenja Proračuna 2006-2019 -sažeti prikaz -grafikoni

Referentna stranica ZR 2019 001

Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 01 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade I dio - od 2006.-2019.

Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade II dio - od 2006.-2019.

Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.Socijalne pomoći i naknade 02 -od 2006.-2019.

CZSS Trogir -socijalne pomoći i naknade 2006. - 2018.

Usporedba Izvršenja Proračuna 2006-2018 -sažeti prikaz -grafikoni

Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 001Socijalne pomoći i naknade 2006-2018 002

OBAVIJEST O PRESELJENJU PISARNICE-PROTOKOLA

Poštovani,
od 17.09.2018. godine PISARNICA - PROTOKOL Centra za socijalnu skrb Trogir,
nalazi se na novoj adresi: 21220 TROGIR, KNEZA TRPIMIRA 9 (prizemlje) gdje su smješteni i svi socijalni radnici Centra.

Kontakt telefon: 021/349-901

Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

U Narodnim novinama broj 130/2017 objavljene su nove Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi koje se mogu vidjeti na ovom linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html .

Stupaju na snagu 30.12.2017. i 01.04.2018. godine.

Između ostalog izmjene se odnose na Osobnu invalidninu, Doplatak za pomoć i njegu, Roditelje njegovatelje i njegovatelje te novu socijalnu uslugu Obiteljske medijacije.

SUBVENCIJA TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

UPUTE KORISNICIMA (zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine)

ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 

Uredbom o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata o načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb („Narodne novine“: broj 102/15) uređeno je da pravo na sufinanciranje troškova električne energije u iznosu do 200,00 kuna mjesečno ima ugroženi kupac kojem je rješenjem nadležnog centra za socijalnu skrb priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata, a svoje pravo na subvenciju može ostvariti predajom kupona za subvencioniranje troškova električne energije u poslovnicama FINA-e.
 
Procijenjeno je da su se ostvarili uvjeti za provođenje subvencioniranja troškova električne energije bez korištenja kupona, te se pristupilo izradi nove Uredbe s ciljem pojednostavljivanja postupka ostvarivanja prava na subvenciju troškova električne energije.
 
Stoga vas obavještavamo da se od siječnja 2016. godine za ostvarivanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata korisnicima više neće izdavati kuponi. Prema prijedlogu Uredbe korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije.
 

ZAKON O SOCIJALNOJ SKRBI

Usvojene su izmjene i dopune ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI.

PROJEKT PROMICANJA UDOMITELJSTVA

 

 

Centar za socijalnu skrb Trogir

Mali smišni bombon

mali smišni bombon 

Projekt namijenjen promicanju udomiteljstva i širenju mreže udomitelja

 

Što je udomiteljstvo?

 Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava stanovanje, prehrana, čuvanje, odgoj, briga o zdravlju, obrazovanje te zadovoljavanje drugih potreba. Navedene potrebe osigurava udomiteljska obitelj na način da korisnika prihvaća kao člana i uključuje ga u sve obiteljske aktivnosti i funkcioniranje obitelji.

Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i čovječniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu – djeca i odrasle osobe dobivaju toplinu, osjećaj pripadnosti obitelji te se stoga u posljednje vrijeme  teži smještaju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Što je udomiteljska obitelj?

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Udomiteljska obitelj je zamjena za biološku obitelj

Prema dobi korisnika postoji udomiteljstvo za djecu i udomiteljstvo za odrasle osobe.

Udomiteljska obitelj za djecu može udomiti najviše troje djece u dobi do 18 godina, odnosno do završetka školovanja.

Udomiteljska obitelj za odrasle osobe može udomiti najviše 4 odrasle osobe.

Kako se postaje udomitelj?

 Da bi se postalo udomitelj, osoba i članovi obitelji moraju ispunjavati Zakonom propisane uvjete u pogledu stambenog prostora kao i u pogledu nekih osobina koje se odnose na samog udomitelja i  punoljetne članove udomiteljske obitelji u pogledu nekažnjavanja za određena kaznena djela, nadalje udomitelj ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti ili joj je izrečena mjera obiteljskopravne zaštite.

Nakon podnošenja zahtjeva za obavljanje  udomiteljstva i određene dokumentacije, udomitelji su dužni proći ciklus edukacije  te  završetkom edukacije  dobiju licencu/dozvolu za obavljanje udomiteljstva.

 

Zašto udomiteljstvo?

 Brojni su razlozi zbog kojih neka djeca ne mogu rasti uz svoje roditelje, ponekad je to zbog bolesti ili smrti roditelja, ponekad zbog zanemarivanja ili zlostavljanja zbog čega bi daljnji ostanak djeteta  bio za njega štetan. 

 Kada dijete ne može živjeti i rasti u svojoj primarnoj obitelji, zamjenska je obitelj najbolje rješenje. Dijete ima pravo odrastati u obitelji i samo u obitelji ono može dobiti individualiziranu skrb i toplinu te osjetiti pripadnost i podršku.

 Poznate osobe koje su odrasle u zamjenskoj obitelji

Eddie Murphy, glumac najpoznatiji po filmu „Policajac s Beverly Hillsa“

Nelson Mandela, južnoafrički predsjednik i dobitnik  Nobelove nagrade za mir.

Robert Zuber, novinar i voditelj

 

Udomiteljstvo je velika odgovornost, ali i veliki izazov koji daje novu kvalitetu našem životu.

 

Ukoliko ste zainteresirani za udomiteljstvo ili bi se htjeli  o tome detaljnije informirati, obratite nam se na tel. 021/797-333 ili 021/881-988, elektroničkom poštom na ekosta@mspm.hr ili dođite osobno!

ČESTA PITANJA VEZANA UZ UDOMITELJSTVO

 

Korisnici novčanih davanja -po općinama i vrstama

Obavijest o NOVIM propisima

informacije

Usvojen je te se i primjenjuje od 01.01.2014. godine novi Zakon o socijalnoj skrbi, a 06.06.2014. usvojen je i Obiteljski zakon , dok je u saborskoj proceduri još nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb što će značajno promijeniti i naše stranice koje ćemo odmah ažurirati nakon donošenja istih.

Novosti iz Ministarstva socijalne politike i mladih:

A5 ZMN LETAK STRANA 1A5 ZMN LETAK STRANA 2 

Dobrodošli na stranice CZSS Trogir

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir.  

trogir
Galerija slika Okrug

  Okrug -pogled na plažu Okrug -pogled na naselje

grb općine okrug 2
 • europa-flag
  01.07.2013.

  01.07.2013. godine Republika Hrvatska postala 28. ravnopravna članica Europske unije!

  Više
 • O-nama-80x80
  01.06.2012.

  01.06.2012. godine Centar za socijalnu skrb Trogir počeo sa radom kao nova i samostalna ustanova (nakon reorganizacije)!

  Više

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Javna nabava

 

Javna nabava

Pristup informacijama

 

Pristup informacijama

 

Kont@kti

 

kontakti

 

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!