korisnik083@socskrb.hr
Category

Javna nabava

Home / Javna nabava

Odluka o odabiru – usluge tjelesne zaštite

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
KLASA: 406-01/20-02/10
URBROJ: 2184/06-01/19-20-10

Trogir, 22.12.2020.g.

Temeljem čl.16. i čl. 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za pružanje usluga zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

007 MILETIĆ d.o.o., Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin – (cijena ponude bez PDV-a 34,84 kn po satu rada zaštitara) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

Ravnateljica:
Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:
– Svim ponuditeljima
– WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
– Spis – ovdje
– Pismohrana

Odluka o odabiru – usluge edukacije

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela  za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
KLASA: 406-01/20-02/12
URBROJ: 2184/06-01/19-20-6

Trogir, 30.11.2020.g.

Temeljem čl.26. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D  L  U  K  U

O odabiru najpovoljnije ponude za pružanje Usluge edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj-zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za Uslugu edukacije za pružatelje usluga i edukacije za promicanje horizontalnih načela za  projekt Centra za socijalnu skrb Trogir, Sretna obitelj – zdrava zajednica KK.08.1.3.04.0007

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

ENTHUSIASM j.d.o.o., Kneza Trpimira 14/A, Trogir – (cijena ponude bez PDV-a 13.000.00 kuna, PDV-e: 0,00 kuna, cijena ponude sa PDV-om: 13.000,00 kuna) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i bio jedini ponuditelj.

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

Ravnateljica:

Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:

  1. ENTHUSIASM j.d.o.o. info@enthusiasm.hr
  1. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
  2. Spis- ovdje
  3. Pismohrana

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih i strukturnih fondova

1 2
Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content