Prava u sustavu socijalne skrbi

 

          PRAVA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Prava u sustavu socijalne skrbi temeljem Zakona o socijalnoj skrbi :

1. ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA -ZMN

2. NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA

3. PRAVO NA TROŠKOVE OGRIJEVA

4. NAKNADA ZA OSOBNE POTREBE KORISNIKA SMJEŠTAJA

5. JEDNOKRATNE NAKNADE

6. NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

7. OSOBNA INVALIDNINA

8. DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

9. STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

10. NAKNADA DO ZAPOSLENJA

11. SOCIJALNE USLUGE

 

 

Uvjeti za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi utvrđeni su Zakonom o socijalnoj skrbi (NN broj:157/13).

 

GDJE SE OSTVARUJU ?

Ostvaruju se u centrima za socijalnu skrb i jedinicama lokalne samouprave prema prebivalištu korisnika.

TKO  PODNOSI ZAHTJEV ?

Zahtjev može podnijeti sam korisnik  ili član njegove obitelji.

KAKO  ?

Zahtjev se podnosi pismenim putem ili osobno dolaskom u Centar gdje se dobiju sve informacije o vrstama pomoći,načinu i uvjetima za njihovo  ostvarivanje. Korisnik će biti informiran i o mogućnostima ostvarivanja prava izvan sustava socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb  dužan je kada ima saznanja,  pokrenuti postupak po službenoj dužnosti i osigurati adekvatnu skrb osobama koje nisu u mogućnosti samostalno brinuti o svojim potrebama.

 

KORISNICI  SOCIJALNE SKRBI

– samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom,   primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
– dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete sa teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koji se zatekne na teritoriju RH bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
– trudnica ili roditelj s djetetom do godinu dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život,
– obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
– odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
– odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
– osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
– osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
– beskućnik
– druge osobe koje ispunjavaju  uvjete  propisane ovim Zakonom.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!