Naknade u vezi s obrazovanjem

      NAKNADE  U  VEZI  S  OBRAZOVANJEM

 

                 1. NAKNADA ZA REDOVNO STUDIRANJE  je pravo na naknadu za redovito studiranje na sveučilišnom ili stručnom studiju ,a priznaje se:

korisniku prava na uslugu smještaja,odnosno organiziranog stanovanja.

Zahtjev za priznavanje prava može se podnijeti do isteka roka od šest mjeseci od dana prestanka prava na uslugu smještaja,odnosno organiziranog stanovanja. Korisnik prava na naknadu za redovno studiranje dužan je dostaviti dokaz o upisanoj godini najkasnije do 31.listopada svake godine dok traje studiranje te izvijestiti centar za socijalnu skrb o završetku studiranja. Pravo se priznaje korisniku neovisno o njegovom imovnom stanju.

                2. NAKNADA ZA TROŠKOVE SMJEŠTAJA U UČENIČKOM DOMU  je pravo  na naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu koje se priznaje:

djetetu,polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja,koje nije član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade

-dijete samohranog roditelja,ako prosječni mjesečni prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 1.000,00 kn.

-djetetu pod skrbništvom ,a vlastiti prihod ne prelazi iznos od 1.250,00 kn.

-djetetu koje je smješteno u udomiteljsku obitelj,a pohađa školu izvan mjesta prebivališta udomitelja jer mu se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta udomitelja.

                3. NAKNADA ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA  je pravo na naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja  ako prijevoz nije osiguran po nekoj drugoj osnovi. Priznaje se:

-osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koji pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu  izvan mjesta svog prebivališta ili osposobljavanje za samozbrinjavanje,a ne postoji potreba da mu se prizna pravo na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja

-djetetu smještenom u udomiteljsku obitelj ili obiteljskom domu koje pohađa nastavu izvan mjesta prebivališta radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja.

Naknada obuhvaća troškove prijevoza u odlasku i povratku i priznaje se po najnižoj cijeni za redovita prijevozna sredstva javnog prometa za najkraću relaciju,a ako korisnik za prijevoz koristi osobno vozilo naknada se priznaje u visini cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva.

Prijevoz osobi s invaliditetom i djetetu s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta,ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi,naknadu za prijevoz osigurava jedinica lokalne samouprave.

 
Obrasci: ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM 

              ZAHTJEV -NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM za dijete s teškoćama u razvoju

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!