Zajamčena minimalna naknada -ZMN

 

Zajamčena minimalna naknada

                             

       Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje  niti ih je u mogućnosti ostvariti radom ,primitkom od imovine,kao ni od obveznika uzdržavanja,osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja  nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

      Ako samac ili kućanstvo ostvaruje prihod ,visina ZMN utvrđuje se kao razlika  između iznosa ZMN (određene st.1 čl.30 Zakona o socijalnoj skrbi) i prosječnog mjesečnog  prihoda samca ili kućanstva  ostvarenog u tri mjeseca  u kojemu je pokrenut postupak.

      Iznos ZMN za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Iznos ZMN za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica za ostvarivanje prava  sada  iznosi 600,00 kn. Za kućanstvo se utvrđuje u iznosu  koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva,s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

-za samohranog roditelja 100 % osnovice,

-za odraslog člana kućanstva 60 % osnovice,

-za dijete 40 % osnovice.

 

ZMN  se  isplaćuje svaki mjesec na temelju rješenja centra za socijalnu skrb, a pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva , odnosno od dana kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti.

Za vrijeme korištenja prava na ZMN  nezaposlena radno sposobna osoba ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju.

Centar za socijalnu skrb i služba za zapošljavanje dužni su međusobno surađivati u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika pomoći za uzdržavanje.

Centar za socijalnu skrb dužan je pratiti prilike korisnika i u slučaju promjene donijeti novu odluku , a korisnik je dužan odmah izvijestiti centar o svim promjenama koje utječu na ostvarivanje prava.

 

                                            Popis dokumentacije  za  ZMN

1.Preslik osobne iskaznice (za samca i sve članove kućanstva),

2.Rodni list (za samca i sve članove kućanstva ne stariji od 6 mjeseci),

3.OIB za samca i sve članove kućanstva,

4.potvrda o primanjima u prethodna 3 mjeseca (plaća,mirovina naknade HZMO-e,naknada za nezaposlene ,naknade za žrtve rata i dr.),

5.Potvrda MUP-a o vlasništvu osobnog vozila (za samca i sve članove kućanstva),

6.Uvjerenje za katastar (za samca i sve članove kućanstva),

7.Potvrda Porezne uprave o visini dohotka (za samca i sve članove kućanstva),

8.Potvrda Porezne uprave o imovnom stanju (za samca i sve članove kućanstva),

9.Izvadak iz zemljišnoknjižnog uloška –stanje vlasništva unatrag tri godine (za samca i sve punoljetne članove kućanstva),

10.Potvrda o redovnoj prijavi na Zavod za zapošljavnje (za samca i sve nezaposlene članove kućanstva),

11.U slučaju primanja ili davanja uzdržavanja (alimentacije):

     -posljednja sudska presuda

    -pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje,

12.Preslik stanja novčanih sredstava na osobnim računima(samac i svi članovi kućanstva),

13.Izjava o broju i sastavu članova kućanstva,

14.Rješenje o nasljeđivanju (iza smrti roditelja ili bračnog partnera).

 

ČESTA PITANJA VEZANA UZ ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 

Obrazac:     ZAHTJEV ZA ZMN        

________________________________________________________________________________________________________

informacije

Usvojen je te se i primjenjuje od 01.01.2014. godine novi Zakon o socijalnoj skrbi , a u saborskoj proceduri je Obiteljski zakon te još nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb što će značajno promijeniti i naše stranice koje ćemo odmah ažurirati nakon donošenja istih.

Novosti iz Ministarstva socijalne politike i mladih:

A5 ZMN LETAK STRANA 1A5 ZMN LETAK STRANA 2 logo_979

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!