Savjetovanje i pomaganje

                     SAVJETOVANJE I POMAGANJE

2.1. SAVJETOVANJE I POMAGANJE POJEDINCU  je socijalna usluga sustavne stručne pomoći kojom se pojedincu pruža pomoć radi prevladavanja poteškoća te stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi,obitelji i društvu.Savjetovanje i pomaganje pruža se korisniku radi prevladavanja poteškoća u vezi s bolešću,starošću,smrti člana obitelji,invalidnošću,teškoćama u razvoju,uključivanje u svakodnevni život nakon duljeg boravka  u domu socijalne skrbi ili kod drugog pružatelja socijalnih usluga ,zdravstvenoj ili penalnoj ustanovi kao i u drugim nepovoljnim okolnostima ili kriznim stanjima.

Radi prevladavanja poteškoća u komunikaciji i mobilnosti gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja u postupcima ostvarivanja prava u sustavu socijalne skrbi.

2.2. SAVJETOVANJE I POMAGANJE OBITELJI je socijalna usluga koja obuhvaća sve oblike stručne pomoći pri prevladavanju obiteljskih poteškoća i poteškoća roditelja  u odgoju i skrbi za djecu,te osposobljavanje obitelji  za funkcioniranje u svakodnevnom životu. Uključuje podršku obitelji ,intenzivnu podršku obitelji  u krizi i dugoročni rad s članovima obitelji  usmjeren na poboljšanje  obiteljskih odnosa. Uključuje i psihološku pripremu djeteta za odlazak roditelja na izdržavanje kazne zatvora te za kontakte djeteta s roditeljem zatvorenikom u penalnoj ustanovi.

Usluga intenzivne podrške obitelji u krizi  je savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga koja se pruža  obitelji u krizi kao i udomiteljskoj obitelji s ciljem unapređivanja obiteljskih odnosa ,prevladavanja kriznih situacija  i usvajanja znanja  i vještina za uspješno roditeljstvo odnosno udomiteljstvo. Provodi  se nakon sveobuhvatne procijene  obiteljskih rizika,snaga i potreba,u skladu s planom promjene i planom intervencija kojima se u vremenski ograničenom razdoblju od najduže 6 mjeseci očekuje osnaživanje obitelji za promjenu i osposobljavanje roditelja za skrb o djeci u obitelji.

Uslugu savjetovanja i pomaganja pružaju stručni radnici centra za socijalnu skrb,centra za pružanje usluga u zajednici i drugih pružatelja usluga iz Zakona o socijalnoj skrbi (čl.169.),te fizičke osobe (čl.172.Zakona o socijalnoj skrbi) koje pružaju usluge savjetovanja u savjetovalištu,u suradnji s drugim pružateljima usluga  u zajednici i drugim osobama koje mogu utjecati na obitelj.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!