Smještaj

                                               SMJEŠTAJ                                               

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja,prehrane, njege,brige o zdravlju ,socijalnog rada,psihosocijalne rehabilitacije,fizikalne terapije,radne terapije ,radnih aktivnosti ,aktivnog provođenja vremena,odgoja i obrazovanja ,ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Smještaj se može priznati kao :

1.   PRIVREMENI  SMJEŠTAJ (priznaje se u kriznim situacijama,radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa,radi smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i u drugim slučajevima propisanim zakonom o socijalnoj skrbi. Ne može se pružati u obiteljskom domu.

 a)privremeni smještaj u kriznim situacijama –priznaje se djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji,odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi,beskućniku,trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta,djeci i odraslim osobama –žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima ,odraslim osobama kojima je ugrožen život,zdravlje i sigurnost uslijed bolesti ,nemoći,ovisnosti  ili socijalne isključenosti. Smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj osigura na drugi način,a najduže do 6 mjeseci.

b)privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa –priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom,djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi ovisnoj o alkoholu,drogi,kockanju i drugim oblicima ovisnosti,radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa koji obuhvaćaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vještina.

Privremeni smještaj može se priznati roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koje je upućeno na kraći rehabilitacijski program,radi njegovog aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnog programa ,prema utvrđenoj procjeni  i programu pružatelja usluga,ali najduže do 15 dana kalendarske godine.

Privremeni smještaj može trajati dok traje potreba,a najduže do:

godinu dana za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom

tri godine za dijete i mlađu punoljetnu osobu  s problemima u ponašanju i osobu ovisnu o alkoholu,kockanju i drugim oblicima ovisnosti.

c)privremeni smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi-priznaje se djetetu,a posebno mlađem od 7 godina samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu,dok traje potreba ,a najdulje do 6 mjeseci. Ako interesi djeteta zahtijevaju uslugu privremenog smještaja  čiji roditelji zbog bolesti,neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti  brinuti se o djetetu,privremeni smještaj može trajati najdulje godinu dana.

d)privremeni smještaj u drugim slučajevima priznaje se:

 – djetetu i odrasloj osobi,radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja,odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba,a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine,

-privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili školskih praznika priznaje se djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom smještenoj u dom socijalne skrbi,centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga po zakonu o socijalnoj skrbi,radi stjecanja iskustva obiteljskog okruženja pod uvjetima propisanim zakonom o socijalnoj skrbi,

-djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite  ili udomiteljske obitelji (može trajati dok traje potreba,a najduže do 6 mjeseci),

-djetetu i odrasloj  osobi radi pripreme na izvaninstitucijsku  skrb (može trajati dok traje potreba,a najduže do 6 mjeseci),

-djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom  najdulje do 21 godine života  radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta,ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta (može trajati dok traje potreba za redovitim školovanjem).

 

2.  DUGOTRAJNI  SMJEŠTAJ priznaje se :

-korisniku kojemu je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljenje drugih životnih potreba,

-djetetu bez roditelja,djetetu koje roditelji  zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti  priznaje se dugotrajni smještaj u udomiteljskoj obitelji,obiteljskom domu ili organiziranom stanovanju

-osobi s invaliditetom,tjelesnim, mentalnim,intelektualnim ili osijetilnim oštećenjem,sukladno dobi,vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucionalnih oblika skrbi,

-funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi  kojoj je zbog trajnih  promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,

-osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi  u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti  primjenom drugih prava  iz socijalne skrbi ili na drugi način,

Dugotrajni smještaj neće se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju,kojoj pomoć i njegu mogu  pružiti  članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način  te  osobi koja svojim prihodom ili imovinom može u cijelosti podmiriti troškove smještaja.

 
Obrazac: ZAHTJEV -USLUGA SMJEŠTAJA za dijete s teškoćama u razvoju

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!