Aktualno

Na ovoj stranici objavljivati će se prilozi o aktualnim temama iz domene Socijalne skrbi!
https://mrms.gov.hr/

Pretpregled slike


ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE  16.07.2020.

Centar za socijalnu skrb Trogir: Realizacijom projekta „Sretna obitelj – zdrava zajednica“ bit će omogućeno humanije okružje za korisnike i zaposlenike


Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi

U Narodnim novinama broj 130/2017 objavljene su nove Izmjene Zakona o socijalnoj skrbi koje se mogu vidjeti na ovom linku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2986.html .

Stupaju na snagu 30.12.2017. i 01.04.2018. godine.

Između ostalog izmjene se odnose na Osobnu invalidninu, Doplatak za pomoć i njegu, Roditelje njegovatelje i njegovatelje te novu socijalnu uslugu Obiteljske medijacije.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UPUTE KORISNICIMA (zajamčene minimalne naknade, pomoći za uzdržavanje i osobne invalidnine) ZA KORIŠTENJE KUPONA

ZA SUBVENCIJU TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE

 

 

GDJE I KADA PREUZETI KUPON?

 

U nadležnom centru za socijalnu skrb trebate preuzeti:

1. rješenje o priznavanju prava na naknadu za ugroženog kupca energenata i

kupon za mjesec u kojem je priznato pravo

2. svaki slijedeći mjesec, najkasnije do 20-tog u tom mjesecu dužni ste u nadležnom centru za socijalnu skrb preuzeti kupon za tekući mjesec

 

 

KAKO ISKORISTITI KUPON?

 

– kupon se može iskoristiti prilikom plaćanja računa za troškove električne energije u poslovnicama Financijske agencije u roku od šest mjeseci od isteka mjeseca na koji se kupon odnosi

– kupon se može iskoristiti za plaćanje troškova električne energije za mjesec u kojem je izdan ili troškova električne energije za bilo koji drugi mjesec

iskorišteni kupon preuzima i poništava poslovnica Financijske agencije u kojoj je uplata izvršena

– ukoliko prilikom plaćanja računa za troškove električne energije želite istovremeno podmiriti račun za mrežarinu (korištenje prijenosne i distribucijske mreže) operatoru distribucijskog sustava i račun za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču, a zbrojeni iznos ovih računa prelazi iznos predanih kupona, Financijska agencija dužna je pri naplati putem kupona, kupon prvenstveno iskoristiti za podmirenje računa za troškove potrošene električne energije opskrbljivaču

ukoliko račun za troškove električne energije prelazi iznos od 200,00 kuna, možete uz iskorišteni kupon podmiriti razliku do punog iznosa računa

 

 

TKO MOŽE ISKORISTITI KUPON?

 

1. Kupon može iskoristiti korisnik kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje:

svoje osobne identifikacijske isprave,

rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata

– te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

 

2. Kupon u poslovnici Financijske agencije umjesto korisnika kojem je priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenta može realizirati i druga osoba, uz predočenje:

rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata,

svoje osobne identifikacijske isprave

osobne identifikacijske isprave korisnika, odnosno preslike rodnog lista korisnika ako je korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata maloljetna osoba

– te uz predaju kupona i naloga za uplatu troškova električne energije (račun ili uplatnica)  poslovnici Financijske agencije.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Usvojene su izmjene i dopune ZAKONA O SOCIJALNOJ SKRBI.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
informacije

Usvojen je te se i primjenjuje od 01.01.2014. godine novi Zakon o socijalnoj skrbi, a 06.06.2014. usvojen je i Obiteljski zakon koji je trenutno privremeno suspendiran od strane Ustavnog suda te se primjenjuje stari Obiteljski zakon do konačne odluke Ustavnog suda, dok je u saborskoj proceduri još nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb što će značajno promijeniti i naše stranice koje ćemo odmah ažurirati nakon donošenja istih.

Novosti iz Ministarstva socijalne politike i mladih:

A5 ZMN LETAK STRANA 1A5 ZMN LETAK STRANA 2 

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!