Zakoni, Pravilnici, Konvencije i Protokoli

Zakoni 

 

           Z A K O N I : 

 

1. Ustav RH -pročišćeni tekst
2. Zakon o socijalnoj skrbi

3. Zakon o djelatnosti socijalnog rada

4. Zakon o ustanovama

 

5. Obiteljski Zakon

6. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola

 

7. Zakon o općem upravnom postupku

8. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći

9. Zakon o doplatku za djecu

10. Zakon o nasljeđivanju

11. Zakon o privremenom uzdržavanju

12. Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

13. Zakon o udomiteljstvu

14. Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade

 

15. Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama

16. Zakon o dadiljama

 

17. Zakon o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama

18. Zakon o sudovima za mladež

19. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

 

20. Zakon o suzbijanju diskriminacije

21. Zakon o ravnopravnosti spolova

22. Zakon o pravobranitelju za djecu

 

23. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

24. Zakon o strancima

25. Zakon o azilu

26. Zakon o pravu na pristup informacijama
27. Zakon o zaštiti tajnosti podataka
28. Zakon o zaštiti osobnih podataka
29. Zakon o tajnosti podataka

           P R A V I L N I C I : 

1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije udomiteljskih obitelji, registra udomiteljskih obitelji i smještenih korisnika te sadržaju obrasca izvješća udomitelja

2. Pravilnik o sadržaju i trajanju osposobljavanja i edukacije udomiteljske obitelji

3. Pravilnik o stambenim socijalnim i drugim uvjetima za obavljanje udomiteljstva

4. Pravilnik o sudjelovanju i načinu plaćanja korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji

5. Pravilnik o osnovnim elementima koje mora sadržavati stručno mišljenje u postupku posredovanja u postupku razvoda braka

6. Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila. azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom

7. Pravilnik o evidenciji odgojnih mjera

8. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera, posebne obveze, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu

9. Pravilnik o načinu izvršavanja kazne maloljetničkog zatvora u kaznenom i prekršajnom postupku

10. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod

11. Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti izrečene maloljetnicima

Grad Trogir:

12. Pravilnik o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Trogira broj 04/02, 10/04, 01/05, 06/06, 07/08, 13/08, 01/10 i 02/12)
Općina Marina:

13. Pravilnik o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Općine Marina broj 01/09)
Općina Okrug:

14. Pravilnik o socijalnoj skrbi

15. Program javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2013. godinu
Općina Seget:

16. Pravilnik o socijalnoj skrbi

           K O N V E N C I J E : 

1. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda

2. Konvencija o osobama s invaliditetom

3. Konvencija o pravima djeteta

4. Konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece

           P R O T O K O L I : 

1. Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima

2. Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji

3. Protokol o postupanju u slučaju seksualnog nasilja

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!