Obavijesti

O B A V I J E S T

POŠTOVANI / POŠTOVANE

ZBOG TRAGIČNOG DOGAĐAJA KOJI SE DOGODIO DANA 09. SRPNJA 2019. U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR, DANA 10. SRPNJA 2019. I DANA 11. SRPNJA 2019.

NEĆE PRIMATI STRANKE/GRAĐANE

 

 

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir

Jasna Jakus, mag. iur.


Suosjećanje za gubitak kolegice i molitva za život kolege

Suosjećanje za kolegicom i molitva za kolegu

djelatnici Centra za socijalnu skrb TrogirO B A V I J E S T       O       P R E S E LJ E NJ U         P R O T O K O L A

Poštovani,
od 17.09.2018. godine PISARNICA – PROTOKOL Centra za socijalnu skrb Trogir,
nalazi se na novoj adresi: 21220 TROGIR, KNEZA TRPIMIRA 9 (prizemlje) gdje su smješteni i svi socijalni radnici Centra.

Kontakt telefon: 021/349-901


 

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini.

Natječaj je objavljen dana 14. rujna 2018. godine u Narodnim novinama, a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 01. listopada 2018. godine.

Link na objavljeni Natječaj u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html


IZBORI ZA ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA (PREDSTAVNIKA RADNIKA) CZSS TROGIR

Odluka o raspisivanju izboraOdluka o sazivanju skupa radnikaImenovanje Izbornog odbora

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

KLASA: 011-01/14-01/1

URBROJ: 2184/06-03/04-14-2

Trogir, 22.09.2014.

 

 

POZIV

Za podnošenje ponuda za sudjelovanje u radu Prvostupanjskih tijela

vještačenja

 

i to članova odnosno zamjenika članova

 

a) Prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu predškolske dobi :

 

1. liječnika specijalista pedijatrije (predsjednik)

2. diplomirani socijalni radnik/mag. socijalnog rada (član)

3. psiholog (član)

 

b)Prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu i mladež školske dobi:

 

1. liječnika specijalista školske ili adolescentne medicine (predsjednik)

2. diplomirani socijalni radnik/mag. socijalnog rada (član)

3. psiholog (član)

 

c) Prvostupanjskog tijela vještačenja za odrasle osobe:

 

1. liječnika specijalista medicine rada / liječnik specijalist medicine rada i športa (predsjednik)

2. diplomirani socijalni radnik / mag. socijalnog rada (član)

 

d) Liste stručnjaka za Prvostupanjsko tijelo vještačenja:

 

1.  liječnik specijalist interne medicine / specijalist opće interne medicine

2.  liječnik specijalist oftalmologije / specijalist oftalmologije i optometrije

3.  liječnik specijalist otorinolaringologije

4.  liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

5.  liječnik specijalist ortopedije i traumatologije

6.  liječnik specijalist neurologije

7.  liječnik specijalist psihijatrije

8.  liječnik specijalist dermatologije i venerologije

9.  psiholog

10.edukacijski rehabilitator, logoped i/ili socijalni pedagog.

 

Za predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i njihove zamjenike, te stručnjake za listu stručnjaka imenuju se osobe s najmanje 4 godine radnog iskustva u struci.

 

Član prvostupanjskog tijela vještačenja i stručnjak s liste stručnjaka ne može biti istodobno i član drugostupanjskog tijela vještačenja i stručnjak na listi stručnjaka

 

Predsjednik, zamjenik predsjednika, član i zamjenik prvostupanjskog tijela vještačenja, te stručnjak na listi stručnjaka ne može biti ravnatelj centra za socijalnu skrb niti predstojnik podružnice.

 

Prilikom dostave ponude potrebno je navesti:

1. Ime i prezime i specijalnost

2. Zaposlenje/radno mjesto / umirovljenje

3. Adresu radnog mjesta, telefon, telefax

4. Godine radnog iskustva

5. Adresu, tel-telefax, na koji treba slati pozive, obavijesti.

 

U obzir će se uzeti pisane ponude zaprimljene najkasnije do 30.09.2014.g., na adresi Centra za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220  Trogir.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

informacije

Usvojen je te se i primjenjuje od 01.01.2014. godine novi Zakon o socijalnoj skrbi, a 06.06.2014. usvojen je i Obiteljski zakon koji je trenutno privremeno suspendiran od strane Ustavnog suda te se primjenjuje stari Obiteljski zakon do konačne odluke Ustavnog suda, dok je u saborskoj proceduri još nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb što će značajno promijeniti i naše stranice koje ćemo odmah ažurirati nakon donošenja istih.

_____________________________________________________________________________________________________________________
informacije

Dana 09.04.2014. godine (SRIJEDA) u 12.00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb u Trogiru će biti dodjela Potvrda za polaznice ciklusa Radionica “djelotvorni voditelj”.

Program je osmislio i vodio Igor Longo, prof., instruktor Instituta Williama Glassera i realitetni psihoterapeut.

Potvrde će uručiti Ankica Borčić, mag.soc.rada, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir.

_____________________________________________________________________________________________________________________
informacije

Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6
21 220 Trogir

Klasa:550-01/13-01/141

Ur.Broj:2184/06-01/18-13-1

 

                                                                                          Voditeljima mjera nadzora

P O Z I V

Početkom jeseni 2013. u CZSS Trogir  počinje  ciklus radionica za voditelje mjera nadzora kao oblik permanentnog obrazovanja i supervizije.

Ciklus se održava pod nazivom:

 

DJELOTVORNI VODITELJ

(Primjena teorije izbora i realitetne terapije u radu s klijentima)

 

Ciklus će održavati od rujna 2013. do svibnja 2014. jednom u svaka 3 – 4 tjedna, u popodnevnim satima i to u dane za koje se dogovorimo na prvom sastanku.

Sadržaji ciklusa temeljeni su prvenstveno na svjetonazoru teorije izbora, realitetne terapije i suradnog vođenja, te traženju načina za njihovu implementaciju u svakodnevnom radu s klijentima. Sadržaji će biti dopunjavani sa sukladnim humanističkim pristupima.

Voditelj ciklusa je Igor Longo – instruktor Instituta Williama Glassera,  psihoterapeut s europskom licencom (ECP) i realitetni psihoterapeut (EART). Voditelj je 18 godina proveo u nekoliko ustanova socijalne skrbi u Splitu.

 

Prvi susret imamo u četvrtak , 12. rujna 2013. od 17 – 20 sati i razmotrit ćemo temu

 Klijent i ja

uloge, zadaće, odgovornosti

Mjesto susreta:  T O M S – Dr. Franje Tuđmana 6, Trogir

 

Molimo da osigurate svoje prisustvovanje u predviđeno vrijeme i potvrdite svoj dolazak na tel. 021 797-333 Edina Košta, prof.psihol. Sudjelovanje na edukativnim i supervizijskim susretima osigurava nastavak suradnje s Centrom za socijalnu skrb Trogir.

 

Srdačno vas pozdravljam i radujem se susretu.

                                                                    Ravnateljica centra

                                                                           Ankica Borčić,mag.soc.rada

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

informacije

Obavijesti

 

Početkom svakog mjeseca Centar za socijalnu skrb Trogir potražuje sredstva za isplatu novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sredstva se uvijek potražuju za mjesec unatrag (npr. sredstva u kolovozu za isplatu socijalnih prava iz srpnja).

Sredstva se ne mogu tražiti prije pravomoćnosti rješenja.

Isplata novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga se vrši nakon prispijeća sredstava od strane Ministarstva, a to je gotovo redovito početkom treće dekade mjeseca –oko 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Isplata naknade korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi moguća je na više načina, putem:

– tekućeg računa

– štedne knjižice

– poštanske uputnice

NAPOMENA: svaki korisnik snosi sam troškove otvaranja i vođenja štedne knjižice i tekućeg računa, ukoliko se odluči na te mogućnosti.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!