Obavijesti

O  D  L  U  K  A

o privremenoj organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 030-01/20-01/2

URBROJ: 2184/06-01/19-20-3

Trogir, 02.11.2020.g.

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, KLASA: 012-01/15-01/1 URBROJ: 2184/06-03/04-15-1 od 08.01.2015.g. i Upute Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, ovitelji i socijalne politike, Uprave za obitelj i socijalnu politiku KLASA: 550-06/20-11/34, URBROJ: 524-04-2-1-2/1-20-2 od 23.listopada 2020.g. u svezi rasporeda radnog vremena centara za socijalnu skrb, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D L U K U

O privremenoj organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom odlukom utvrđuje se privremena organizacija rada u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

II.

Za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u Centru za socijalnu skrb Trogir obavljat će se svi poslovi iz djelokruga rada centra za socijalnu skrb, s ukupnim brojem zaposlenika u propisanom radnom vremenu Centra za socijalnu skrb Trogir na način da će se

poslovi računovodstva i nadalje obavljati na adresi Hrvatskih mučenika 6, Trogir, a

poslovi stručne cjeline za djecu mlade i obitelj počevši od 02.studenog 2020.g. obavljati će se na adresi Hrvatskih mučenika 6, Trogir, dok će se

ostali poslovi obavljati na adresi Kneza Trpimira 9, Trogir.

III.

Uredovno vrijeme rada sa strankama uređuje se na način da će se stranke primati na adresi Kneza Trpimira 9, Trogir: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak u vremenu od 07.30 sati do 11.00 sati.

Uredovno vrijeme rada sa strankama uređuje se na način da će se stranke primati na adresi Hrvatskih mučenika 6, Trogir: ponedjeljak, utorak, četvrtak, petak u vremenu od 11.30 sati do 15.00 sati.

Srijedom nema rada sa strankama.

Dnevni odmor u vremenu od 11.00 do 11.30 sati.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag.iur.

Dostaviti:

1. Svim radnicima – elektroničkim putem

2. WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir

3. Spis – ovdje


Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2020. godini

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike raspisalo je natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2020. godini za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece.

Godišnja nagrada dodjeljuje se pojedincima i/ili grupi pojedinaca i to: za najznačajnija ostvarenja postignuta u radu na području promicanja prava djeteta, za ostvarenja koja su bila objavljena ili predstavljena tijekom protekle godine, onima koji uživaju ugled uzornih stručnjaka i radnika.

 

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim pojedincima, i to: onima čiji rad predstavlja trajan doprinos promicanju prava djeteta, onima koji su pridonijeli zaštiti prava i interesa djeteta u duljem razdoblju, onima koji su označili vrijeme u kojem su djelovali te čija djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske, onima koje obilježava javna prepoznatljivost i priznatost njihovih uspjeha i postignuća trajne vrijednosti.

 

Prijedlozi za dodjelu nagrade upućuju se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Upravi za obitelj i socijalnu politiku, do 24. listopada 2020. godine.

Dodatne informacije možete pronaći ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8305799.html

 

 


ODRŽANA KONFERENCIJA ZA MEDIJE  16.07.2020.

Centar za socijalnu skrb Trogir: Realizacijom projekta „Sretna obitelj – zdrava zajednica“ bit će omogućeno humanije okružje za korisnike i zaposlenike

KONFERENCIJA ZA MEDIJE  16.07.2020. u 11.00

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
TROGIR, Hrvatskih mučenika 6

Javna ustanova Centar za socijalnu skrb Trogir, kao nositelj projekta: Sretna obitelj – zdrava
zajednica, zajedno s partnerima na projektu Centrom za socijalnu skrb Split i Centrom za odgoj
i obrazovanje „Juraj Bonači“ Split, uz sudjelovanje Javne ustanove RERA S.D., za razvoj i
koordinaciju Splitsko-dalmatinske županije

Poziva Vas
na konferenciju za medije na kojoj će se predstaviti projekt, a koja će se održati dana
16.srpnja 2020.g. (četvrtak) sa početkom u 11.00 sati u prostoru Salona Grada Trogira,
Trg Ivana Pavla II 1.

Konferencija je namijenjena krajnjim korisnicima, zainteresiranoj javnosti i medijima koji će
biti upoznati s projektnim aktivnostima.

U okviru projekta predviđena je kupovina nekretnine za potrebe novog i jedinstvenog prostora
Centra za socijalnu skrb Trogir, rekonstrukcija (adaptacija) novog prostora CZSS Trogir na
adresi Balančane 6 u Trogiru, u svrhu unaprjeđivanja same infrastrukture za pružanje socijalnih
usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije.

Ovim projektom riječ je o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 3.313.354,95 kn.

Provedbom projekta žele se osigurati bolji prostorni uvjeti kako za korisnike tako i za
zaposlenike sve s ciljem smanjenja broja korisnika u institucijama odnosno njihovo
zadržavanje, u što je moguće većoj mjeri unutar vlastitih obitelji, kao humanijeg oblika
smještaja, upravo pružanjem socijalnih usluga u zajednici.

Projekt „Sretna obitelj – zdrava zajednica“
www.czss-trogir.hr

Poziv za konferenciju; Projekt Sretna obitelj – zdrava zajednica; mediji

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.


O  D  L  U  K  A

o stavljanju izvan snage Odluke o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

 

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke-o-organizaciji-rada-CZSS-Trogir-COVID-19-II-1

 

O  D  L  U  K  A

o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Trogir, Hrvatskih mučenika 6

KLASA: 080-02/20-01/2

URBROJ: 2184/06-01/19-20-42

Trogir, 11.05.2020.g.

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, KLASA: 012-01/15-01/1 URBROJ: 2184/06-03/04-15-1 od 08.01.2015.g. i točke 1., 2. i 7. Odluke KLASA: 011-02/20-01/12, URBROJ: 519-02-1/1-20-3 o organizaciji rada centara za socijalnu skrb i pružatelja usluga socijalne skrbi za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, koju je Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku donijelo 08.svibnja 2020.g., ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O  D  L  U  K  U

O organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

I.

Ovom odlukom utvrđuje se organizacija rada u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, raspored rada i radnog vremena.

II.

Za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, u centru za socijalnu skrb Trogir obavljat će se svi poslovi iz djelokruga rada centra za socijalnu skrb, s ukupnim brojem zaposlenika u propisanom radnom vremenu Centra za socijalnu skrb Trogir.

III.

Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Trogir, na zahtjev zaposlenika može za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, odrediti rad od kuće za sljedeću kategoriju zaposlenika:

  • zaposlenici s kroničnim nezaraznim bolestima ( poput bolesti dišnih puteva, malignih bolesti, autoimunih bolesti, srčanih bolesti, hipertenzije i dijabetesa) koji prilože odgovarajuću potvrdu liječnika;
  • zaposlenik-roditelj djeteta koje je učenik nižih razreda osnovne škole i/ili polaznik ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, a koji ne udovoljava uputama epidemiološke službe (Uputa HZJZ 29.travnja 2020. – „djeca s kroničnim bolestima ili u doticaju s kroničnim bolesnicima“), koji priloži odgovarajuću potvrdu liječnika za dijete.

IV

Rad od kuće, zaposlenika iz toč. III. organizirat će se u propisano radno vrijeme na način i pod uvjetima koje utvrdi ravnatelj Centra za socijalnu skrb Trogir, a da se na taj način može osigurati uredno izvršenje poslova.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o organizaciji rada, rasporedu rada i radnog vremena u Centru za socijalnu skrb Trogir za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, KLASA: 080-02/20-01/2, URBROJ: 2184/06-01/19-20-2 od 20.03.2020.g.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

RAVNATELJICA:

Jasna Jakus, mag.iur.

 

Dostaviti:

  1. Svim radnicima – elektroničkim putem
  2. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku elektroničkim putem:  pisarnica@mdomsp.hr
  1. Spis – ovdje

 

U P U T E

 

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (COVID-19) za Centre za socijalnu skrb i Centar za posebno skrbništvo

 

O B A V I J E S T

 

Slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj obavještavamo sve stranke da se počevši od 16.ožujka 2020.g. u Centru za socijalnu skrb Trogir

 

Skraćuje vrijeme predviđeno za prijem korisnika na način da će se obavljati prijem samo onih stranaka koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga i to u vremenu od 08.00 sati do 09.30 sati svaki radni dan osim srijede.

 

Upućujemo Vas da kontaktirate nadležnog stručnog radnika telefonskim ili elektroničkim putem.

 

TELEFON:   021/ 881 – 988       SOCIJALNE RADNICE

 

TELEFON:   021/ 797 – 333       OBITELJSKO-PRAVNA ZAŠTITA

 

e-mail:   korisnik083@mdomsp.hr

 

Molimo suzdržite se od uobičajenog neverbalnog komuniciranja kao što je rukovanje i izbjegavajte bliži socijalni kontakt.

 

Upućujemo sve stranke da ukoliko imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 C) da ne dolaze u prostorije Centra.

 

 

                                    Centar za socijalnu skrb Trogir

 

P R E P O R U K A   osobnih odnosa djece s roditeljima

 

Slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dalo je NOVU PREPORUKU vezano uz održavanje osobnih odnosa djece smještene u udomiteljske obitelji, ustanove i kod dr. pružatelja socijalnih usluga s roditeljima i/ili članovima obitelji.

 

Sukladno važećim preporukama i uputama nadležnih tijela, uputno bi bilo ograničenje ostvarivanja osobnih odnosa, odnosno kontakata djece smještene u udomiteljskim obiteljima, ustanovama te kod drugih pružatelja socijalnih usluga s njihovim obiteljima te ih ostvarivati putem elektroničkih medija i/ili telekomunikacijskih sredstava (telefon, Skype, WhatsApp, Viber i sl.) slijedećih 30 dana.

 

O B A V I J E S T

 

Slijedom pojave oboljenja od COVID-19 u Republici Hrvatskoj obavještavamo sve stranke da će se počevši od 16.ožujka 2020.g. u Centru za socijalnu skrb Trogir

obavljati prijem samo onih stranaka koje dolaze zbog žurnih i neodgodivih razloga.

 

Upućujemo Vas da kontaktirate nadležnog stručnog radnika telefonskim ili elektroničkim putem.

 

Molimo suzdržite se od uobičajenog neverbalnog komuniciranja kao što je rukovanje i izbjegavajte bliži socijalni kontakt.

 

Upućujemo sve stranke da ukoliko imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5 C) da ne dolaze u prostorije Centra.

 

 

                                    Centar za socijalnu skrb Trogir

 

O B A V I J E S T

POŠTOVANI / POŠTOVANE

ZBOG TRAGIČNOG DOGAĐAJA KOJI SE DOGODIO DANA 09. SRPNJA 2019. U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB ĐAKOVO, OBAVJEŠTAVAMO VAS DA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR, DANA 10. SRPNJA 2019. I DANA 11. SRPNJA 2019.

NEĆE PRIMATI STRANKE/GRAĐANE

 

 

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir

Jasna Jakus, mag. iur.


Suosjećanje za gubitak kolegice i molitva za život kolege

Suosjećanje za kolegicom i molitva za kolegu

djelatnici Centra za socijalnu skrb TrogirO B A V I J E S T       O       P R E S E LJ E NJ U         P R O T O K O L A

Poštovani,
od 17.09.2018. godine PISARNICA – PROTOKOL Centra za socijalnu skrb Trogir,
nalazi se na novoj adresi: 21220 TROGIR, KNEZA TRPIMIRA 9 (prizemlje) gdje su smješteni i svi socijalni radnici Centra.

Kontakt telefon: 021/349-901


 

Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Natječaj za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini.

Natječaj je objavljen dana 14. rujna 2018. godine u Narodnim novinama, a otvoren je 15 dana od dana objave, odnosno do 01. listopada 2018. godine.

Link na objavljeni Natječaj u Narodnim novinama: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8257466.html


IZBORI ZA ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA (PREDSTAVNIKA RADNIKA) CZSS TROGIR

Odluka o raspisivanju izboraOdluka o sazivanju skupa radnikaImenovanje Izbornog odbora

 

_____________________________________________________________________________________________________________

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

KLASA: 011-01/14-01/1

URBROJ: 2184/06-03/04-14-2

Trogir, 22.09.2014.

 

 

POZIV

Za podnošenje ponuda za sudjelovanje u radu Prvostupanjskih tijela

vještačenja

 

i to članova odnosno zamjenika članova

 

a) Prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu predškolske dobi :

 

1. liječnika specijalista pedijatrije (predsjednik)

2. diplomirani socijalni radnik/mag. socijalnog rada (član)

3. psiholog (član)

 

b)Prvostupanjskog tijela vještačenja za djecu i mladež školske dobi:

 

1. liječnika specijalista školske ili adolescentne medicine (predsjednik)

2. diplomirani socijalni radnik/mag. socijalnog rada (član)

3. psiholog (član)

 

c) Prvostupanjskog tijela vještačenja za odrasle osobe:

 

1. liječnika specijalista medicine rada / liječnik specijalist medicine rada i športa (predsjednik)

2. diplomirani socijalni radnik / mag. socijalnog rada (član)

 

d) Liste stručnjaka za Prvostupanjsko tijelo vještačenja:

 

1.  liječnik specijalist interne medicine / specijalist opće interne medicine

2.  liječnik specijalist oftalmologije / specijalist oftalmologije i optometrije

3.  liječnik specijalist otorinolaringologije

4.  liječnik specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije

5.  liječnik specijalist ortopedije i traumatologije

6.  liječnik specijalist neurologije

7.  liječnik specijalist psihijatrije

8.  liječnik specijalist dermatologije i venerologije

9.  psiholog

10.edukacijski rehabilitator, logoped i/ili socijalni pedagog.

 

Za predsjednika, zamjenika predsjednika, članove i njihove zamjenike, te stručnjake za listu stručnjaka imenuju se osobe s najmanje 4 godine radnog iskustva u struci.

 

Član prvostupanjskog tijela vještačenja i stručnjak s liste stručnjaka ne može biti istodobno i član drugostupanjskog tijela vještačenja i stručnjak na listi stručnjaka

 

Predsjednik, zamjenik predsjednika, član i zamjenik prvostupanjskog tijela vještačenja, te stručnjak na listi stručnjaka ne može biti ravnatelj centra za socijalnu skrb niti predstojnik podružnice.

 

Prilikom dostave ponude potrebno je navesti:

1. Ime i prezime i specijalnost

2. Zaposlenje/radno mjesto / umirovljenje

3. Adresu radnog mjesta, telefon, telefax

4. Godine radnog iskustva

5. Adresu, tel-telefax, na koji treba slati pozive, obavijesti.

 

U obzir će se uzeti pisane ponude zaprimljene najkasnije do 30.09.2014.g., na adresi Centra za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220  Trogir.

 

_____________________________________________________________________________________________________________

informacije

Usvojen je te se i primjenjuje od 01.01.2014. godine novi Zakon o socijalnoj skrbi, a 06.06.2014. usvojen je i Obiteljski zakon koji je trenutno privremeno suspendiran od strane Ustavnog suda te se primjenjuje stari Obiteljski zakon do konačne odluke Ustavnog suda, dok je u saborskoj proceduri još nekoliko propisa vezanih uz socijalnu skrb što će značajno promijeniti i naše stranice koje ćemo odmah ažurirati nakon donošenja istih.

_____________________________________________________________________________________________________________________
informacije

Dana 09.04.2014. godine (SRIJEDA) u 12.00 sati u prostorijama Centra za socijalnu skrb u Trogiru će biti dodjela Potvrda za polaznice ciklusa Radionica “djelotvorni voditelj”.

Program je osmislio i vodio Igor Longo, prof., instruktor Instituta Williama Glassera i realitetni psihoterapeut.

Potvrde će uručiti Ankica Borčić, mag.soc.rada, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir.

_____________________________________________________________________________________________________________________
informacije

Centar za socijalnu skrb Trogir

Hrvatskih mučenika 6
21 220 Trogir

Klasa:550-01/13-01/141

Ur.Broj:2184/06-01/18-13-1

 

                                                                                          Voditeljima mjera nadzora

P O Z I V

Početkom jeseni 2013. u CZSS Trogir  počinje  ciklus radionica za voditelje mjera nadzora kao oblik permanentnog obrazovanja i supervizije.

Ciklus se održava pod nazivom:

 

DJELOTVORNI VODITELJ

(Primjena teorije izbora i realitetne terapije u radu s klijentima)

 

Ciklus će održavati od rujna 2013. do svibnja 2014. jednom u svaka 3 – 4 tjedna, u popodnevnim satima i to u dane za koje se dogovorimo na prvom sastanku.

Sadržaji ciklusa temeljeni su prvenstveno na svjetonazoru teorije izbora, realitetne terapije i suradnog vođenja, te traženju načina za njihovu implementaciju u svakodnevnom radu s klijentima. Sadržaji će biti dopunjavani sa sukladnim humanističkim pristupima.

Voditelj ciklusa je Igor Longo – instruktor Instituta Williama Glassera,  psihoterapeut s europskom licencom (ECP) i realitetni psihoterapeut (EART). Voditelj je 18 godina proveo u nekoliko ustanova socijalne skrbi u Splitu.

 

Prvi susret imamo u četvrtak , 12. rujna 2013. od 17 – 20 sati i razmotrit ćemo temu

 Klijent i ja

uloge, zadaće, odgovornosti

Mjesto susreta:  T O M S – Dr. Franje Tuđmana 6, Trogir

 

Molimo da osigurate svoje prisustvovanje u predviđeno vrijeme i potvrdite svoj dolazak na tel. 021 797-333 Edina Košta, prof.psihol. Sudjelovanje na edukativnim i supervizijskim susretima osigurava nastavak suradnje s Centrom za socijalnu skrb Trogir.

 

Srdačno vas pozdravljam i radujem se susretu.

                                                                    Ravnateljica centra

                                                                           Ankica Borčić,mag.soc.rada

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

informacije

Obavijesti

 

Početkom svakog mjeseca Centar za socijalnu skrb Trogir potražuje sredstva za isplatu novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga od Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sredstva se uvijek potražuju za mjesec unatrag (npr. sredstva u kolovozu za isplatu socijalnih prava iz srpnja).

Sredstva se ne mogu tražiti prije pravomoćnosti rješenja.

Isplata novčanih naknada korisnicima socijalnih prava i pružateljima socijalnih usluga se vrši nakon prispijeća sredstava od strane Ministarstva, a to je gotovo redovito početkom treće dekade mjeseca –oko 20. u mjesecu za prethodni mjesec.

Isplata naknade korisnicima prava iz sustava socijalne skrbi moguća je na više načina, putem:

– tekućeg računa

– štedne knjižice

– poštanske uputnice

NAPOMENA: svaki korisnik snosi sam troškove otvaranja i vođenja štedne knjižice i tekućeg računa, ukoliko se odluči na te mogućnosti.

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!