Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.
Protiv rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija u Centru za socijalnu skrb ostvaruje se zahtjevom koji može biti podnijet usmeno ili pismenim putem.
Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Trogir, u pisarnicu, radnim danom u uredovnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati te telefonskim putem.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama/zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, koje možete poslati:

• na adresu Centra za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir

• na broj fax-a: 021/ 881-080

• elektroničkom poštom na adresu: korisnik083@mspm.hr

ili
• donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6,

radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

 

Napomena:

Centar za socijalnu skrb Trogir ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:

Službenik za informiranje

GODIŠNJA IZVJEŠĆA:

 
 

Godisnje_izvjesce 2019

 

Godisnje_izvjesce 2018

 

Godisnje_izvjesce 2017

 

Godisnje_izvjesce 2016

 

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. godinu

 

Preuzimanja

logo-word-242x300 (Microsoft Word datoteke) .doc

 

OBRASCI:

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

 

Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!