Sjednice Upravnog vijeća

2019. godina

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 20. sjednica 

Zapisnik UV-a 19. sjednica 001Zapisnik UV-a 19. sjednica 002Zapisnik UV-a 19. sjednica 003

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 19. sjednica

19. Upravno vijeće -Zapisnik sa 18. sjednice 00119. Upravno vijeće -Zapisnik sa 18. sjednice 00219. Upravno vijeće -Zapisnik sa 18. sjednice 00319. Upravno vijeće -Zapisnik sa 18. sjednice 00419. Upravno vijeće -Zapisnik sa 18. sjednice 00519. Upravno vijeće -Zapisnik sa 18. sjednice 006

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 18. sjednica

Zapisnik sa 17. sjednice UV-a 001Zapisnik sa 17. sjednice UV-a 002Zapisnik sa 17. sjednice UV-a 003Zapisnik sa 17. sjednice UV-a 004

2018. godina

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 17. sjednica

Zapisnik sa 16. sjednice 001Zapisnik sa 16. sjednice 002Zapisnik sa 16. sjednice 003Zapisnik sa 16. sjednice 004

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 16. sjednica

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE UV-a.pdf

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 15. sjednica

zapisnik sa 14.sjednice Upravnog vijeća od 02.05.2018.pdf

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 14. sjednica

Zapisnik sa 13. sjednice UV-a CZSS Trogir 001Zapisnik sa 13. sjednice UV-a CZSS Trogir 002Zapisnik sa 13. sjednice UV-a CZSS Trogir 003Zapisnik sa 13. sjednice UV-a CZSS Trogir 004Zapisnik sa 13. sjednice UV-a CZSS Trogir 005Zapisnik sa 13. sjednice UV-a CZSS Trogir 006

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 13. sjednica

Zapisnik sa 12. sjednice UV-a CZSS Trogir 001Zapisnik sa 12. sjednice UV-a CZSS Trogir 002Zapisnik sa 12. sjednice UV-a CZSS Trogir 003Zapisnik sa 12. sjednice UV-a CZSS Trogir 004

2017. godina

 

POZIV ZA UPRAVNO VIJEĆE – 12. sjednica

ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE UV-a 001ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE UV-a 002ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE UV-a 003ZAPISNIK SA 11. SJEDNICE UV-a 004

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/17-01/4

URBROJ: 2184/06-01/19-17-1

Trogir, 14.07.2017.g.

 

Članovima Upravnog vijeća:

 

 

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  11.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana  20. srpnja 2017.g. (ČETVRTAK) s početkom u 11.30 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana.
 3. Izvješće ravnateljice Centra za socijalnu skrb Trogir za razdoblje travanj- lipanj 2017.g.
 4. Razno.

Napomena: Materijali za sjednicu dostavljeni su Vam elektroničkom poštom.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Belas, prof. predšk. odgoja  v.r.

Zapisnik UV-a 10. sjednica 001Zapisnik UV-a 10. sjednica 002Zapisnik UV-a 10. sjednica 003

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/17-01/3

URBROJ: 2184/06-01/19-17-1

Trogir, 24.04.2017.g.

Članovima Upravnog vijeća:

 

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  10.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 28. travnja 2017.g. (PETAK) s početkom u 14.30 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća
Obračun Centra za socijalnu skrb Trogir za razdoblje siječanj – ožujak 2017. Godine – na znanje
Prethodna suglasnost na Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.
Izvješće ravnateljice Centra za socijalnu skrb Trogir za razdoblje siječanj- ožujak 2017.g.
Razno
Napomena: Materijali za sjednicu dostavljeni su Vam elektroničkom poštom.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Belas, prof. predšk. odgoja  v.r.

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UV-a CZSS TROGIR 001

ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UV-a CZSS TROGIR 001ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UV-a CZSS TROGIR 002ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UV-a CZSS TROGIR 003ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UV-a CZSS TROGIR 004ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UV-a CZSS TROGIR 005ZAPISNIK SA 9. SJEDNICE UV-a CZSS TROGIR 006

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/17-01/02

URBROJ: 2184/06-01/19-17-1

Trogir, 21.02.2017.g.

 

Članovima Upravnog vijeća:

 

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  9.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 28. veljače 2017.g. (UTORAK) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća
Godišnji obračun Centra za socijalnu skrb Trogir za 2016. godinu
2.1. Izvršenje proračuna 2016. – sažeti prikaz (sa grafikonima)

 

2.2. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

 

CZSS Trogir (ukupno)

a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

za razdoblje 01.01.2016.- 31.12.2016. (obrazac PR-RAS)

b) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje

01.01.2016.-31.12.2016. (obrazac RAS-funkcijski)

c) Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obrazac P-VRIO)

d) Bilanca stanja na dan 31.12.2016. (obrazac BIL)

e) Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.01.2016.- 31.12.2016. (obrazac Obveze)

f) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

 

2.3. Bruto bilanca

CZSS Trogir (ukupno)

a) Bruto bilanca –PR-RAS (4 razina računskog plana)

b) Bruto bilanca –bilanca GK (4 razina računskog plana)

c) Bruto bilanca –PR-RAS:

– po aktivnostima i po izvorima (7 razina računskog plana)

 

 

CZSS Trogir za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

a) Bruto bilanca –PR-RAS (4 razina računskog plana)

b) Bruto bilanca –bilanca GK (4 razina računskog plana)

 

CZSS Trogir za Splitsko-dalmatinsku županiju (decentralizirana sredstva)

a) Bruto bilanca –PR-RAS (4 razina računskog plana)

b) Bruto bilanca –bilanca GK (4 razina računskog plana)

 

Plan i program rada Centra za socijalnu skrb Trogir za 2017.godinu.
Razno
Napomena: Materijali za sjednicu dostavljeni su Vam elektroničkom poštom.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Belas, prof. predšk. odgoja  v.r.

Zapisnika sa 8. sjednice UV-a Centra 001

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/17-01/01

URBROJ: 2184/06-03/04-17-1

Trogir, 27.01.2017.g.

 

Članovima Upravnog vijeća:

 

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  8.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 10. veljače 2017.g. (PETAK) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća
Godišnji obračun Centra za socijalnu skrb Trogir za 2016. godinu
2.1. Izvršenje proračuna 2016. – sažeti prikaz (sa grafikonima)

 

2.2. Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

 

CZSS Trogir (ukupno)

a) Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

za razdoblje 01.01.2016.- 31.12.2016. (obrazac PR-RAS)

b) Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji za razdoblje

01.01.2016.-31.12.2016. (obrazac RAS-funkcijski)

c) Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (obrazac P-VRIO)

d) Bilanca stanja na dan 31.12.2016. (obrazac BIL)

e) Izvještaj o obvezama za razdoblje 01.01.2016.- 31.12.2016. (obrazac Obveze)

f) Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

 

2.3. Bruto bilanca

CZSS Trogir (ukupno)

a) Bruto bilanca –PR-RAS (4 razina računskog plana)

b) Bruto bilanca –bilanca GK (4 razina računskog plana)

c) Bruto bilanca –PR-RAS:

– po aktivnostima i po izvorima (7 razina računskog plana)

 

 

CZSS Trogir za Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

a) Bruto bilanca –PR-RAS (4 razina računskog plana)

b) Bruto bilanca –bilanca GK (4 razina računskog plana)

 

CZSS Trogir za Splitsko-dalmatinsku županiju (decentralizirana sredstva)

a) Bruto bilanca –PR-RAS (4 razina računskog plana)

b) Bruto bilanca –bilanca GK (4 razina računskog plana)

 

Razno
Napomena: Materijali za sjednicu dostavljeni su Vam elektroničkom poštom.

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Belas, prof. predšk. odgoja  v.r.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Upravno vijeće

 

 

 

Z A P I S N I K

sa  7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir održane dana  30. prosinca 2016. s početkom u 14,00 sati

 

Prisutni:

1. Ana Belas, prof. predškolskog odgoja

2. Katarina Šimundža Bešker, mag. menadž.

3. Marin Nevešćanin, dipl. iur.

4. Milivoj Vranješ, dipl. oec.

 

Odsutni:

5. Mario Gruić, dipl. oec.

 

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 7. sjednicu te konstatira da je prisutna potrebna većina članova i predlaže sljedeći

 

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća

2. Imenovanje ravnatelj-a/ice Centra za socijalnu skrb Trogir

3. Razno

 

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

 

Ad/1

Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb usvojen je jednoglasno.

 

Ad/2

Predsjednica Upravnog vijeća je u izvijestila prisutne da je od Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku dobivena prethodna suglasnost za imenovanje Jasne Jakus, mag. iur.  iz Marine ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Trogir te je predložila da se glasuje o imenovanju Jasne Jakus  ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Trogir.

Odluka o imenovanju Jasne Jakus, mag. iur ravnateljicom Centra za socijalnu skrb Trogir donesena je jednoglasno.

 

 

Sjednica je završila u 15,00 sati

 

Zapisničar:                                                                                    Predsjednica Upravnog vijeća:

_____________________________                                      ________________________________

/Katarina Šimundža Bešker/                                                     /Ana Belas/

 

 

 

2016. godina

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/16-01/15

URBROJ: 2184/06-03/04-16-1

Trogir, 28.12.2016.g.

 

Članovima Upravnog vijeća:

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  7.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 30.prosinca 2016.g. (PETAK) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća
Imenovanje ravnatelj-a/ice Centra za socijalnu skrb Trogir
Razno

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Belas, prof. predšk. odgoja  v.r.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Upravno vijeće

 

 

Z A P I S N I K

s  6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir održane dana 07. prosinca 2016.  s početkom u 14,00 sati

 

Pristuni:

1.Ana Belas, prof. predškolskog odgoja

2. Mario Gruić, dipl. oec.

3. Katarina Šimundža Bešker, mag. menadž.

4.Marin Nevešćanin, dipl. iur.

5. Milivoj Vranješ, dipl. oec.

 

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 6. sjednicu te konstatira da su prisutni svi članovi i predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Upravnog vijeća

2. Financijski plan za 2017. – 2019. za Ministarstvo – po naputku Ministarstva u istim iznosima kao i za 2016.

3. Izbor ravnatelj-a/ice Centra za socijalnu skrb Trogir

4. Razno

 

Ovakav dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

AD/1

Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb usvojen je jednoglasno.

 

AD/2

Financijski plan za 2017.-2019. obrazložio je dipl. oec. Milivoj Vranješ te je isti usvojen jednoglasno.

 

AD/3

Predsjednica je predložila da se sukladno čl. 15. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir  izbor za ravnatelj-a/icu obavi tajnim glasovanje, a koji prijedlog je jednoglasno prihvaćen od ostalih članova.

Nakon obavljenog glasovanja, pregledom glasačkih listića konstatirano je da kandidatkinja Ankica Borčić dobila 2 glasa, a kandidatkinja Jasna Jakus 3 glasa.

Konstatirano je da je većinom glasova ukupnog broja članova  kandidatkinja Jasna Jakus izabrana za ravnateljicu Centra za socijalnu skrb Trogir i ovaj prijedlog se upućuje Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na suglasnost.

 

Sjednica je završila s radom u 15,00.

 

Zapisničar:                                                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Katarina Šimundža Bešker                                                           Ana Belas, prof.predšk.odgoja

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/16-01/14

URBROJ: 2184/06-03/04-16-1

Trogir, 06.12.2016.g.

Članovima Upravnog vijeća

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  6.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 07. prosinca 2016.g. (srijeda) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

Usvajanje zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća
Izbor ravnatelj-a/ice Centra za socijalnu skrb Trogir
Razno

(Financijski plan za 2017.-2019 za Ministarstvo –po naputku Ministarstva u istim iznosima kao i za 2016.)

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Belas, prof. predšk. odgoja  v.r.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Upravno vijeće

 

 

Z A P I S N I K

s  5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir održane dana 01. prosinca 2016.  s početkom u 14,00 sati

 

Pristuni:

1.Ana Belas, prof. predškolskog odgoja

2. Mario Gruić, dipl. oec.

3. Katarina Šimundža Bešker, mag. menadž.

4.Marin Nevešćanin, dipl. iur.

5. Milivoj Vranješ, dipl. oec.

 

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 5. sjednicu te konstatira da su prisutni svi članovi i predlaže sljedeći

 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Upravnog vijeća

2. Razgovori sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za ravnatelj-a/icu Centra za socijalnu skrb Trogir:

– Ankica Borčić u 14,00 sati

– Jasna Jakus u 14,15 sati

-Edina Košta u 14,30 sati

– Ivanka Mladar u 14,45 sati

– Davorka Rožić u 15,00 sati

– Valentina Španić u 15,15 sati

svi zaposlenici centra za socijalnu skrb Trogir.

3. Razno

 

Ovakav dnevni red je usvojen jednoglasno.

 

AD/1

Zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb usvojen je jednoglasno.

 

AD/2

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natječaja za ravnatelji-a/icu Centra za socijalnu skrb pristupili su razgovoru prema predviđenom rasporedu.

 

Sjednica je završila s radom u 15,30.

 

Zapisničar:                                                                                      PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Katarina Šimundža Bešker                                                           Ana Belas, prof.predšk.odgoja

 

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/16-01/13

URBROJ: 2184/06-03/04-16-1

Trogir, 28.11.2016.g.

– Članovima Upravnog vijeća

– svi kandidati za ravnatelj-a/icu po popisu (6)

 

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  5.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 01. prosinca 2016.g. (četvrtak) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća
Razgovori sa svim kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja
za ravnatelj-a/icu Centra za socijalnu skrb Trogir:

Ankica Borčić   u 14.00 sati
Jasna Jakus u 14.15 sati
Edina Košta u 14.30 sati
Ivanka Mladar u 14.45 sati
Davorka Rožić u 15.00 sati
Valentina Španić u 15.15 sati
svi zaposlenici centra za socijalnu skrb Trogir.

3.   Razno

 

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Belas, prof. predšk. odgoja

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR

Upravno vijeće

 

 

Z A P I S N I K

 

Sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir održane dana 28.11.2016. godine s početkom u 14.00 sati

 

Prisutni:

 1. Ana Belas, prof.predš.odgoja
 2. Mario Gruić, dipl.oec.
 3. Katarina Šimundža Bešker, mag. menadž.
 4. Marin Neveščanin, dipl.iur.
 5. Milivoj Vranješ, dipl.oec.

 

Osim gore navedenih prisutna je i ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, Ankica Borčić, mag.soc.rada.

Predsjednica Upravnog vijeća otvara 4. sjednicu Upravnog vijeća te konstatira da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća i predlaže slijedeći

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 3 sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Prethodna suglasnost na Pravilnik o službenoj tajni
 4. Izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb Trogir – otvaranje natječajne dokumentacije
 5. Razno

 

Na prijedlog ravnateljice, Ankice Borčić, redoslijed dnevnog reda je izmijenjen na način da je točka pod r.b. 5 stavljena na mjesto točke pod r. b. 4, obzirom da ravnateljica ne može prisustvovati otvaranju natječajne dokumentacije, te dnevni red glasi:

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 3 sjednice Upravnog vijeća
 2. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir
 3. Prethodna suglasnost na Pravilnik o službenoj tajni
 4. Razno
 5. Izbor ravnatelja Centra za socijalnu skrb Trogir – otvaranje natječajne dokumentacije

 

Ovakav dnevni red je usvojen jednoglasno.

Prelazi se na raspravljanje DR po točkama.

 

 

 

 

AD/1

Primjedbi na zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća nema te se isti usvaja sa 5 glasova ZA.

Marin Neveščanin predlaže da članove Upravnog vijeća ubuduće čeka tiskani materijal za sjednicu obzirom da se isti članovima Upravnog vijeća šalju elektronskim putem.

 

AD/2

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir je usvojen jednoglasno sa 5 glasova ZA.

 

AD/3

Pravilnik o službenoj tajni je usklađen te se jednoglasno prihvaća sa 5 glasova ZA.

 

AD/4

Ravnateljica se osvrnula na dopis koji je dostavljen svim članovima Upravnog vijeća od strane djelatnika Centra za socijalnu skrb Trogir, a odnosi se na njezin rad.

Ravnateljica iznosi mjere koje je poduzela radi efikasnijeg rada, a odnose se na:

 • Uvođenje knjige radnog vremena (upisivanje dolazaka/odlazaka na/sa radnog mjesta, korištenje pauze i sl.)
 • Kontrola terenskog rada
 • Ukidanje mjesta vozača, a u skladu sa pravilnikom – automobil stoji na raspolaganju svim zaposlenicima za potrebe terenskog rada
 • Imenovanje povjerenstva za nadzor obiteljsko-pravne zaštite
 • Uvođenje elektronske arhive svih podataka/spisa, a u skladu s tajnošću podataka
 • Smanjenje mjera utvrđenih u Nadzoru nadležnog ministarstva sa 57 na 28AD/5
 • Pristupilo se otvaranju natječajne dokumentacije. Uvjeti za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Trogir su:
 • Hrvatsko državljanstvo/domovnica
 • Dokaz o stručnoj spremi
 • Potvrda o radnom stažu (elektronski zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • Dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi
 • Potvrda o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana
 • Životopis
 • Zaprimljeno je ukupno 7 molbi za mjesto ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Trogir, te su navedene redoslijedom zaprimanja:
 1. Valentina Španić
 2. Jasna Jakus
 3. Ankica Borčić
 4. Ivanka Mladar
 5. Davorka Rožić
 6. Ozren Kvarantan
 7. Edina Košta

 

Pregledom natječajne dokumentacije utvrđeno je da je 6 kandidata dostavilo potpunu dokumentaciju te stječu pravo natjecanja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Trogir.

Kandidati koji udovoljavaju uvjetima natječaja su:

 

KANDIDATI KOJI ISPUNJAVAJU UVJETE NAJEČAJA
R.B. IME I PREZIME
1. VALENTINA ŠPANIĆ
2. JASNA JAKUS
3. ANKICA BORČIĆ
4. IVANKA MLADAR
5. DAVORKA ROŽIĆ
6. EDINA KOŠTA

 

Kandidat koji nije ispunio uvjete natječaja, odnosno dostavio je nepotpunu dokumentaciju (nedostaje dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi) je Ozren Kvarantan.

 

Članovi Upravnog vijeća su dogovorili da će kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja pozvati na razgovor u četvrtak, 1. prosinca 2016. s početkom u 14 sati, te da ih se obavijesti o terminu razgovora od strane Centra za socijalnu skrb Trogir.

 

Sjednica je zaključena u 15.30.

 

Zapisnik vodila:                                                                                          PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Katarina Šimundža                                                                                     Ana Belas, prof.predšk.odgoja

Poziv za 4. sjednicu 28.12.16.

Zapisnik sa 3. sjednice

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/16-01/8

URBROJ:2184/06-03/04-16-1

Trogir, 18.10.2016.g.

 

 

                                                                              Članovima Upravnog vijeća

 

P  O  Z  I  V

     Pozivamo Vas na  3.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 02. studenog 2016.g. (srijeda) s početkom u 14.00 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

 DNEVNI RED: 

 1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća 
 2. Financijsko izvješće Centra za socijalnu skrb Trogir za razdoblje 01.01.2016. – 30.09.2016.  – prima se na znanje od strane Upravnog vijeća  
 3. Prijedlog Rebalansa II Financijskog plana Centra socijalnu skrb Trogir za razdoblje 2016. – za usvajanje na Upravnom vijeću 
 4. Prijedlog Financijskog plana Centra socijalnu skrb Trogir za razdoblje 2017. – 2019. – za usvajanje na Upravnom vijeću 
 5. Raspisivanje natječaja za ravnatelj-a/icu Centra za socijalnu skrb Trogir 
 6. Razno

                                                                       Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                     Ana Belas, prof. predšk. odgoja  v.r.

Zapisnik UV-a 2.sjednica 1sjednica UV-a 2sjednica UV-a 3

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA:

URBROJ:

Trogir, ___________

 

_________________________

 

_________________________

 

 

P  O  Z  I  V

Pozivamo Vas na  2.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 30.08.2016. s početkom u 14 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

 

DNEVNI RED:

 

Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Upravnog vijeća
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2016. – 30.06.2016. (polugodišnji izvještaji)

 

a) Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2016.-30.06.2016.

(obrazac PR-RAS) – za usvajanje na Upravnom vijeću

 

b) Bruto bilanca –PR-RAS:

1.) ukupno CZSS Trogir

– Bruto bilanca –PR RAS (4 razina računskog plana)

– Izvještaj o obvezama

– Bilješke uz financijske izvještaje

2.) Razdjel 10208 Ministarstvo socijalne politike i mladih

– Bruto bilanca –PR RAS (4 razina računskog plana)

– Bilješke uz financijske izvještaje

3.) Razdjel 12000 Splitsko-dalmatinska županija –decentralizirano financiranje

– Bruto bilanca –PR RAS (4 razina računskog plana)

– Izvještaj o obvezama

– Bilješke uz financijske izvještaje

 

c) Bruto bilanca –PR-RAS:

– po aktivnostima (4 razina računskog plana)

 

 

Razno
Predsjednica Upravnog vijeća:

 

Ana Belas

2015. godina

 


ZAPISNIK UPRAVNOG VIJEĆA od 09.12.2015. 

___________________________________________________________________________________________________________________

   REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

           T R O G I R

KLASA: 023-01/15-01/6

URBROJ: 2184/06-02/04-15-3

Trogir, 27. 11. 2015. god.

                                                                                                        __________________________

                                                                                                        __________________________

                                                                 P   O   Z   I   V

 Pozivamo Vas na 19. sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir koja će se održati dana 09. 12. 2015. godine s početkom u 19,30 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, Trogir.

                                                                DNEVNI RED 

 1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Upravnog vijeća
 2. Periodično izvješće o izvršenju financijskog plana  za razdoblje o1. 01. 2015. do 30. 09. 2015. godine – na znanje.
 3. Financijski plan Centra za socijalnu skrb Trogir za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (decentralizirana sredstva) – usvaja se
 4. Privremeni Financijski plan Centra za socijalnu skrb Trogir za 01 -03. 2016. godine (Ministarstvo socijalne politike i mladih) – usvaja se
 5. Razno

 

                                                                                                           Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                                                               Karla Špika Brešan, odg.

 

ZAPISNIK UPRAVNOG VIJEĆA od 22.09.2015.

_______________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB

TROGIR

KLASA: 023-01/15-01/6

URBROJ: 2184/06-03/04-15-2

Trogir, 07.08.2015.

                                                                                            _________________________

                                                                                            _________________________

 

P  O  Z  I  V

     Pozivamo Vas na 18.  sjednicu Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Trogir, koja će se održati dana 22.09.2015. s početkom u 19,30 sati u prostorijama Centra, Kneza Trpimira 9, u Trogiru.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa 17. sjednice Upravnog vijeća
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana

IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2015. – 30.06.2015. (polugodišnji izvještaji)

     a) Izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 01.01.2015.-30.06.2015.

         (obrazac PR-RAS) – za usvajanje na Upravnom vijeću

     b) Bruto bilanca –PR-RAS:

          1.) ukupno CZSS Trogir

                – Bruto bilanca –PR RAS (4 razina računskog plana)

          2.) Razdjel 10208 Ministarstvo socijalne politike i mladih

                – Bruto bilanca –PR RAS (4 razina računskog plana)

                – Bilješke uz financijske izvještaje

          3.) Razdjel 12000 Splitsko-dalmatinska županija –decentralizirano financiranje

                – Bruto bilanca –PR RAS (4 razina računskog plana)

                – Bilješke uz financijske izvještaje

                – Izvještaj o obvezama

     c) Bruto bilanca –PR-RAS:

         – po aktivnostima (4 razina računskog plana)

 1. Razno

                                                                     Predsjednica Upravnog vijeća:

                                                                          Karla Špika Brešan, odg.

ZAPISNIK UPRAVNOG VIJEĆA 17.06.2015.

 

Obrasci i zahtjevi

Obrasci

Kontaktirajte nas

Koristeći ovaj KONTAKT OBRAZAC možete nam poslati poruku vezano uz općenita pitanja o radu Centra.
Svakako upišite svoje ime i kontakt podatke kako bismo Vam mogli odgovoriti.
Nemojte koristiti ovaj formular za pitanja vezana uz konkretne slučajeve. Za to je potrebno osobno posjetiti Centar.
Međutim putem ovog obrasca možete unaprijed dogovoriti sastanak sa stručnim radnikom koji će biti zadužen za Vaš problem.

Vaše ime i prezime (obavezno)

Vaša e-mail adresa (obavezno)*

Telefon

Predmet

Vaša Poruka

Ministarstvo

Hrvatska u Europskoj Uniji

Dobrodošli na službene web stranice Centra za socijalnu skrb Trogir!