korisnik083@socskrb.hr
Category

Javna nabava

Home / Javna nabava

Odluka o odabiru – usluge tjelesne zaštite

REPUBLIKA HRVATSKA
CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR
KLASA: 406-01/20-02/10
URBROJ: 2184/06-01/19-20-10

Trogir, 22.12.2020.g.

Temeljem čl.16. i čl. 24. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i čl. 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Trogir, nakon provedenog postupka jednostavne nabave, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Trogir, donosi

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude za pružanje usluga zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave za pružanje usluga zaštite osoba i stvari u Centru za socijalnu skrb Trogir

odabran je kao najpovoljniji ponuditelj:

007 MILETIĆ d.o.o., Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin – (cijena ponude bez PDV-a 34,84 kn po satu rada zaštitara) jer je ponuditelj poštovao uvjete poziva za dostavu ponuda i ponudio najnižu cijenu.

Uputa o pravnom lijeku:

Na Odluku o odabiru najpovoljnije ponude nije dopuštena žalba.

Ravnateljica:
Jasna Jakus, mag. iur.

Dostaviti:
– Svim ponuditeljima
– WEB stranica Centra za socijalnu skrb Trogir
– Spis – ovdje
– Pismohrana

1 2
Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content