korisnik083@socskrb.hr

Pristup informacijama

Zatražite informacije iz djelokruga Centra za socijalnu skrb Trogir

Predajte zahtjev

Centar za socijalnu skrb Trogir javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13).

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i na ponovnu uporabu informacija, fizičkim i pravnim osobama, putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama. Zakon obvezuje tijela javne vlasti na objavljivanje potpunih i točnih informacija. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskrati određenu informaciju.
Protiv rješenja podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje kao neovisnom državnom tijelu za zaštitu prava na pristup informacijama.
Pravo na pristup informacijama i pravo na ponovnu uporabu informacija u Centru za socijalnu skrb ostvaruje se zahtjevom koji može biti podnijet usmeno ili pismenim putem.
Usmeni zahtjev može se podnijeti osobno u službenim prostorijama Centra za socijalnu skrb Trogir, u pisarnicu, radnim danom u uredovnom vremenu od 7,00 do 15,00 sati te telefonskim putem.

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama/zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, koje možete poslati:

Predavanje zahtjeva

Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama/zahtjeva za ponovnu uporabu informacija, koje možete poslati:
• na adresu Centra za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, 21220 Trogir
• na broj fax-a: 021/ 881-080
• elektroničkom poštom na adresu: korisnik083@mspm.hr
ili
• donijeti osobno u Centar za socijalnu skrb Trogir, Hrvatskih mučenika 6, radnim danom od 7,00 do 15,00 sati

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

Napomena

Centar za socijalnu skrb Trogir ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Izjava o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Dokumentacija i preuzimanja

Godišnja izvješća

Obrasci

Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content