korisnik083@socskrb.hr

Djelatnost

Djelatnost Centra određena je Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj: 157/2013, 152/2014, 99/2015, 52/2016 i 130/2017).

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti

1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
2. provodi izvršenja rješenja,
3. vodi propisane očevidnike,
4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
10. vodi evidenciju posvojitelja.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti može obavljati i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provoditi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizirati i pružati pomoć i njegu u kući.

Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove

1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
2. obavlja stručno-analitičke poslove,
3. potiče i razvija samopomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike
6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne) samouprave
8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi
9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
11. koordinira i provodi aktivnosti u području sprječavanja trgovanja ljudima, nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja i problema ovisnosti putem županijskih koordinatora,
12. organizira i provodi edukacije i superviziju udomitelja, predstavnika obiteljskih domova i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
13. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb i njegovih ustrojbenih jedinica,
14. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
15. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i statutom centra za socijalnu skrb.

Organizacija rada centra

Stručni poslovi u Centru za socijalnu skrb Trogir, organiziraju se ovisno o vrsti, veličini, srodnosti i povezanosti poslova te potrebnom broju izvršitelja za njihovo obavljanje kroz stručne cjeline, obavljaju se sukladno zakonu i podzakonskim aktima, na način da se stručni poslovi Centra organiziraju u četiri stručne cjeline:
1. novčane naknade
2. djeca, mladi i obitelj
3. odrasle osobe
4. udomiteljstvo

U Centru se obavljaju računovodstveno – financijski, administrativni i drugi opći poslovi.

Financiranje

Centar za socijalnu skrb financira se sredstvima državnog proračuna, a u proračunu Splitsko-dalmatinske županije osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Ukupan budžet Centra za socijalnu skrb na godišnjoj razini iznosi oko  10.000.000,00 kuna.

Standardi kvalitete socijalnih usluga

Odlukom   resornog ministra  o uvođenju standarda  kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi iz 2009. godine u Centru je osnovan Tim za kvalitetu.
Čine ga posebno motivirani stručni i drugi radnici  koji su zaduženi za  procjenu kvalitete naših usluga , izradu akcijskog plana poboljšanja, te kontinuirani rad na usklađivanju kvalitete usluga Centra s postavljenim standardima.

Prva  samoprocjena kvalitete socijalnih uslugu s planom poboljšanja, dostavljena je resornom ministarstvu početkom  2011. godine.
Tijekom proteklog razdoblja postignuti su određeni standardi i poboljšanja kvalitete usluga o čemu su resornom ministarstvu do sada dostavljena potrebna periodična izvješća.

Suradnja

U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Trogir  surađuje i  razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.

Popis jedinica lokalne samouprave, ustanova i udruga s kojima Centar za socijalnu skrb Trogir surađuje

Grad Trogir, Trogir, Trg Pape Ivana Pavla Drugog, tel. 881-930
Općina Seget, Seget Donji, Trg hrvatskog viteza Špire Ševo Frzelina, tel. 880-037
Općina Marina, Marina, Ante Rudana 47, tel. 889-088
Općina Okrug, Okrug Gornji, Bana Jelačića 17, tel.887-477
Zavod za zapošljavanje, Područni ured Trogir, tel. 881-930
Dom za odrasle osobe Trogir, Trogir,  Tina Ujevića 21, tel. 881-522
Dom za stare i nemoćne Treća dob, Okrug Gornji, A. Starčevića 26, tel. 881-787
Dom za stare i nemoćne Nono, Seget Vranjica, Put Kružina 10, tel. 797-656
Dom za stare i nemoćne Slatinski dvori, Bana Jelačića 47, Slatine, tel. 797-640
Dom za stare i nemoćne Tihi dom, Trogir, Kneza Domagoja 9A, Trogir, tel. 884-271
Osnovna škola Majstora Radovana, Trogir, Dr. Franje Tuđmana 12, tel. 881-511
Osnovna škola Petra Berislavića, Trogir,  Obala bana Berislavića 16, tel. 496-094
Osnovna škola Kralja Zvonimira, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 92, tel. 880-510
Osnovna škola Ivana Duknovića, Marina, Don Frane Macanovića 1,
Srednja strukovna škola Blaža Jurja Trogiranina, Trogir, dr. F. Tuđmana, tel. 882-511
Srednja škola Ivana Lucića, Trogir, Put Mulina 2b, tel. 881-414
Dječji vrtić Trogir, Trogir,  Sv. Petra 8, tel. 881-278
Dječji vrtić Marina, Marina, Ante Rudana 47, tel. 889-000
Dječji vrtić Seget,  Seget Donji, Hrvatskih žrtava, tel. 880-306
Gradsko društvo Crvenog križa, Trogir, Hrvatskih mučenika 6, tel. 881-950
Udruga tjelesnih invalida TOMS, Ribarska 3, tel. 881-324
Savjet klubova dobrovoljnih davatelja krvi Trogir, tel. 881-950
Dijabetičko društvo Trogir, tel. 643-932
Porezna uprava, Ispostava Trogir, tel. 798-373
Policijska postaja Trogir, tel. 309-110
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranja, tel. 882-944
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, tel. 881-687

Popis ustanova socijalne skrbi i udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Centar za socijalnu skrb Split, Gundulićeva  25, Split

Obiteljski centar Splitsko-dalmatinske županije, Trg dr. Franje Tuđmana 3, Split, Tel: 384-364
Dom za odgoj djece i mladeži Split, Hercegovačka 67, Split, Tel. 507-009
Centar za odgoj  i obrazovanje Juraj Bonači, Brune Bušića 30, Split, Tel: 530-663
Centar za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“, Radnička 2, Split, Tel: 541-670
Centar za rahabilitaciju Mir, Rudine bb, Kaštel Novi, Tel: 798-380
Dom za starije i nemoćne osobe Lovret, Starčeviećva 19, Split, Tel: 329-200
Dom za starije i nemoćne Split, Ivana pl. Zajca 2, Split, Tel: 401-881
Udruga za inkluziju „Lastavice“, Mosečka 72, Split, Tel: 540-890
Udruga MI Volonterski centar Split, Sinjska 7, Split, Tel: 329-130
Udruga Most, Zlodrina poljana 4, Split, Tel: 329-130
Udruga osoba s cerebralnom paralizom Srce, Mosečka 2, Split, Tel: 502-466 
Udruga Anđeli, Šibenska 33, Split, Tel: 569-561
Humanitarna organizacija Zajednica Susret, Stari Pazar 2, Tel: 539-790 
Katolička udruga Lovret, Brnik 2, Split, Tel: 319-470
Liga za prevenciju ovisnosti, Bana Jelačića 4, Split, Tel: 346-966
Halo za pomoć Split, Put Trstenika 1, Split, Tel: 460-611
Udruga roditelja djece s posebnim potrebama „Naša dica“, Put mira 25, Kaštel Novi, Tel: 095 622-4455
Udruga tjelesnih invalida grada Kaštela, Ante Beretina 4, Kaštel Novi, Tel: 262-267

Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content