korisnik083@socskrb.hr

Smještaj

Prava u sustavu socijalne skrbi

Smještaj je socijalna usluga koja može obuhvatiti uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije ,radnih aktivnosti ,aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja ,ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Smještaj se može priznati kao :

1.   PRIVREMENI  SMJEŠTAJ (priznaje se u kriznim situacijama, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa, radi smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi i u drugim slučajevima propisanim zakonom o socijalnoj skrbi. Ne može se pružati u obiteljskom domu.

 a) privremeni smještaj u kriznim situacijama –priznaje se djetetu koje se zatekne bez nadzora roditelja ili u skitnji, odrasloj osobi koja se zatekne izvan mjesta prebivališta ili boravišta i nije u stanju brinuti se o sebi, beskućniku, trudnici ili roditelju s djetetom do godine dana života djeteta, djeci i odraslim osobama –žrtvama obiteljskog nasilja i žrtvama trgovanja ljudima ,odraslim osobama kojima je ugrožen život, zdravlje i sigurnost uslijed bolesti ,nemoći, ovisnosti  ili socijalne isključenosti. Smještaj može trajati dok se ne ostvari povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se smještaj osigura na drugi način, a najduže do 6 mjeseci.

b) privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa –priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom, djetetu i mlađoj punoljetnoj osobi s problemima u ponašanju i osobi ovisnoj o alkoholu, drogi, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa koji obuhvaćaju usluge psihosocijalne rehabilitacije s ciljem usvajanja i razvoja socijalnih vještina.

Privremeni smještaj može se priznati roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koje je upućeno na kraći rehabilitacijski program, radi njegovog aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnog programa ,prema utvrđenoj procjeni  i programu pružatelja usluga, ali najduže do 15 dana kalendarske godine.

Privremeni smještaj može trajati dok traje potreba, a najduže do:

 • godinu dana za dijete s teškoćama u razvoju ili osobu s invaliditetom
 • tri godine za dijete i mlađu punoljetnu osobu  s problemima u ponašanju i osobu ovisnu o alkoholu, kockanju i drugim oblicima ovisnosti.

c) privremeni smještaj djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi-priznaje se djetetu, a posebno mlađem od 7 godina samo u slučaju ako mu se u trenutku nastanka potrebe ne može osigurati smještaj u udomiteljskoj obitelji ili obiteljskom domu, dok traje potreba ,a najdulje do 6 mjeseci. Ako interesi djeteta zahtijevaju uslugu privremenog smještaja  čiji roditelji zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća nisu u mogućnosti  brinuti se o djetetu, privremeni smještaj može trajati najdulje godinu dana.

d) privremeni smještaj u drugim slučajevima priznaje se:

 • djetetu i odrasloj osobi, radi korištenja odmora njegovog roditelja njegovatelja, odnosno njegovatelja, u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine ili zbog privremene nesposobnosti za pružanje njege zbog bolesti roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja dok traje potreba, a najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine,
 • privremeni smještaj u udomiteljsku obitelj tijekom blagdana ili školskih praznika priznaje se djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom smještenoj u dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici ili kod drugog pružatelja usluga po zakonu o socijalnoj skrbi, radi stjecanja iskustva obiteljskog okruženja pod uvjetima propisanim zakonom o socijalnoj skrbi,
 • djetetu i odrasloj osobi s invaliditetom radi postupne prilagodbe na dugotrajni smještaj izvan vlastite  ili udomiteljske obitelji (može trajati dok traje potreba, a najduže do 6 mjeseci),
 • djetetu i odrasloj  osobi radi pripreme na izvaninstitucijsku skrb (može trajati dok traje potreba, a najduže do 6 mjeseci),
 • djetetu s teškoćama u razvoju i odrasloj osobi s invaliditetom  najdulje do 21 godine života  radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta (može trajati dok traje potreba za redovitim školovanjem).

 

2.  DUGOTRAJNI  SMJEŠTAJ priznaje se :

 • korisniku kojemu je tijekom duljeg vremenskog razdoblja potrebno osigurati intenzivnu skrb i zadovoljenje drugih životnih potreba,
 • djetetu bez roditelja, djetetu koje roditelji  zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti  priznaje se dugotrajni smještaj u udomiteljskoj obitelji, obiteljskom domu ili organiziranom stanovanju
 • osobi s invaliditetom, tjelesnim, mentalnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem, sukladno dobi, vrsti i stupnju oštećenja kada nije moguće osigurati skrb u obitelji pružanjem odgovarajućih izvaninstitucionalnih oblika skrbi,
 • funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi  kojoj je zbog trajnih  promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe,
 • osobi nesposobnoj za rad koja se nalazi  u posebno teškim životnim prilikama koje se ne mogu otkloniti  primjenom drugih prava  iz socijalne skrbi ili na drugi način,

Dugotrajni smještaj neće se priznati osobi koja ima sklopljen ugovor o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju, kojoj pomoć i njegu mogu  pružiti  članovi obitelji ili se pomoć i njega može osigurati na drugi način  te  osobi koja svojim prihodom ili imovinom može u cijelosti podmiriti troškove smještaja.

Zahtjev za priznavanje prava na socijalne usluge djetetu s teškoćama u razvoju
PREUZIMANJE ZAHTJEVA
Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content