korisnik083@socskrb.hr

Zajamčena minimalna naknada

Prava u sustavu socijalne skrbi

Zajamčena minimalna naknada je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljenje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje  niti ih je u mogućnosti ostvariti radom ,primitkom od imovine,kao ni od obveznika uzdržavanja,osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja  nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

Ako samac ili kućanstvo ostvaruje prihod ,visina ZMN utvrđuje se kao razlika  između iznosa ZMN (određene st.1 čl.30 Zakona o socijalnoj skrbi) i prosječnog mjesečnog  prihoda samca ili kućanstva  ostvarenog u tri mjeseca  u kojemu je pokrenut postupak.

Iznos ZMN za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Iznos ZMN za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice koju odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Osnovica za ostvarivanje prava  sada  iznosi 600,00 kn. Za kućanstvo se utvrđuje u iznosu  koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva,s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

  • za samohranog roditelja 100 % osnovice,
  • za odraslog člana kućanstva 60 % osnovice,
  • za dijete 40 % osnovice.

ZMN  se  isplaćuje svaki mjesec na temelju rješenja centra za socijalnu skrb, a pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva , odnosno od dana kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti.

Za vrijeme korištenja prava na ZMN  nezaposlena radno sposobna osoba ili djelomično radno sposobna osoba dužna je prihvatiti zaposlenje u skladu s propisima o zapošljavanju.

Centar za socijalnu skrb i služba za zapošljavanje dužni su međusobno surađivati u provođenju mjera socijalne uključenosti radno sposobnih korisnika pomoći za uzdržavanje.

Centar za socijalnu skrb dužan je pratiti prilike korisnika i u slučaju promjene donijeti novu odluku , a korisnik je dužan odmah izvijestiti centar o svim promjenama koje utječu na ostvarivanje prava.

Potrebna dokumentacija za zajamčenu minimalnu naknadu

  • posljednja sudska presuda
  • pismeni sporazum o doprinosu za uzdržavanje
Zahtjev za zajamčenu minimalnu naknadu
Preuzimanje zahtjeva
Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content