korisnik083@socskrb.hr

Status roditelja njegovatelja ili njegovatelja

Prava u sustavu socijalne skrbi

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane ,pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i  obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu ne može se priznati osobi:

 • koja ima sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom  uzdržavanju
 • koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću,osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje,a koji  može otuđiti  ili iznajmiti i time osigurati  sredstva za pomoć i njegu
 • koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti
 • ako prosječni mjesečni prihod samca prelazi iznos od 250% osnovice iz čl.27.st2. Zakona o socijalnoj skrbi,odnosno ako prosječni mjesečni prihod članova kućanstva prelazi iznos od 200% osnovice iz čl.27.st.2. zakona o socijalnoj skrbi u prethodna tri mjeseca prije mjeseca  u kojemu je podnesen zahtjev,odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti
 • ako doplatak za pomoć i njegu može ostvariti po drugom osnovu
 • kojoj je priznato pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o socijalnoj skrbi ili na temelju drugih propisa
 • kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi  i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi, odnosno organizirano stanovanje

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom  ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Korisniku doplatka za pomoć i njegu za vrijeme koje provodi u zdravstvenoj ili drugoj ustanovi       dulje od 15 dana pravo na doplatak za pomoć i njegu miruje.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu neovisno o uvjetima iz čl.57.st.2.podstav.2.,3. I 4.zakona o socijalnoj skrbi, priznaje se:

 • osobi s težim invaliditetom
 • osobi s težim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju ili
 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja nije osposobljena za samostalan život i rad.

 

Pravo na doplatak za pomoć i njegu  u smanjenom iznosu  neovisno o uvjetima iz čl.57.st.2. podstav. 2.,3. I 4. Zakona o socijalnoj skrbi,priznaje se:

 • slijepoj, gluhoj i gluhoslijepoj osobi koja je osposobljena za samostalan život i rad ili
 • osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu nema dijete čiji roditelj koristi rodiljni ili roditeljski dopust ili mirovanje radnog odnosa do treće godine života tog djeteta po posebnim propisima.

Dijete za koje roditelj koristi pravo na rad s polovicom punog radnog vremena, rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta s težim smetnjama u razvoju po posebnim propisima, može ostvariti pravo na pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

 • u punom iznosu 100% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi (500,00 kn)
 • smanjenom iznosu 70% osnovice (350,00 kn)
Zahtjev za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja za dijete s teškoćama u razvoju
Preuzimanje zahtjeva
Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content