korisnik083@socskrb.hr

Zaštita djece i mladih s problemima u ponašanju

Centar za socijalnu skrb Trogir je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima

 

Jedna od posebno važnih socijalno osjetljivih skupina s kojima Centar radi su i djeca i mladi s problemima u ponašanju i djeca i mladi počinitelji kaznenih djela prekršaja. Centar za socijalnu skrb postupa:

 • po službenoj dužnosti ukoliko je  obitelj već u tretmanu Centa ili se zbog drugih razloga utvrdi da su kod djece prisutni problemi u ponašanju
 • po zahtjevu roditelja koji su zbog odgojnih problema zatražili pomoć Centra
 • po prijavama različitih službi koje se bave djecom i mladima (škole, zdravstvene ustanove, policija, odvjetništvo, sudovi)
 • po prijavama osoba iz obitelji, susjedstva, čak i na temelju anonimnih prijava s dostupnim podacima o ugrožavanju djetetovih interesa, neprimjerenih postupaka roditelja i problema djece.

Opće postupanje prema djeci i mladima

Po saznanju o problemima u ponašanju djeteta postupanje Centra započinje pozivom djetetu i roditeljima na razgovor. Tijekom prvog razgovora prikupljaju se osnovne informacije o djetetu, njegovim problemima i poteškoćama u obitelji, te se procjenjuju potrebe djeteta i obitelji na temelju kojih se poduzimaju daljnje mjere u cilju zaštite dobrobiti i najboljeg interesa djeteta. U postupku procjenjivanja obavlja se izvid u domu u kojem dijete živi te po potrebi razgovor sa školom, obiteljskim liječnikom, specijaliziranim zdravstvenim ustanovama i svima onima koji u svakom pojedinačnom slučaju mogu pomoći da se stvori cjelovita slika o problemima, ali i mogućnostima djeteta i njegovih roditelja za prevladavanje nastalih problema. Mjere koje će Centar poduzeti ovise o vrsti i težini utvrđenog problema, životnoj dobi, dostignutoj razini emocionalnog i socijalnog razvoja, osobinama, navikama i interesima djeteta/mlade osobe, obrazovnom statusu, ali isto tako i o okolnostima sredine u kojoj odrasta s naglaskom na odnose u obitelji i odgojne kapacitete roditelja. Ovisno o tome, djeca i roditelji mogu biti obuhvaćeni savjetodavnim radom stručnjaka Centra, mogu se uputiti i nekom od specijaliziranih stručnjaka u različitim ustanovama ili udrugama koje se bave zaštitom djece. Roditeljima se može izreći upozorenje na nedostatke u odgoju uz konkretne prijedloge za ispravljanje tih nedostataka. Ukoliko je roditeljima potrebna duža i kontinuirana pomoć u odgoju i stjecanju boljih roditeljskih vještina moguće je izreći mjeru nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi. Provođenjem ove mjere stručnjaci koje odredi Centar pružaju pomoć i podršku roditeljima i djeci u njihovom domu. Osim toga roditelje je moguće uputiti u školu za roditelje ili u tretman drugih stručnjaka ovisno o poteškoćama koje dijete ili obitelj iskazuju. Svakom slučaju pristupa se individualizirano te se za svako dijete i njegovu obitelj izrađuje pojedinačni program postupanja.

Počinitelji kaznenih djela i prekršaja

Ukoliko se radi o počiniteljima kaznenih djela/prekršaja uz sve navedene okolnosti u obzir se uzima i težina kaznenog djela i odnos prema počinjenom djelu, te se temeljem toga predlažu posebne obveze u  postupku posredovanja ili izricanje odgojnih mjera. Osim Zakona o socijalnoj skrbi i Obiteljskog zakona koji predstavljaju osnovu i nude mjere za postupanje prema djeci i mladima s problemima u ponašanju za postupanje, zakonsku osnovu za postupanje prema počiniteljima kaznenih djela i prekršaja uporište nalazimo u:

 • Zakonu o sudovima za mladež
 • Zakonu o prekršajima
 • Zakonu o izvršavanju kaznenih sankcija prema maloljetnicima
 • Kaznenom zakonu

  S obzirom na dob počinitelja prekršaja ili kaznenih djela razlikujemo:

 • djecu do 14 godina (kazneno neodgovorna kojima se ne mogu izricati prekršajne ili kaznene sankcije)
 • maloljetnike: 14 do 18 godina (dodatno se dijele: na mlađe -do 16 godina i starije maloljetnike)
 • mlađe punoljetnike: 18-21 godine (koje prepoznaje Zakon o sudovima za mladež, ali ne i Prekršajni zakon) kojima se mogu izricati kazne prema Kaznenom zakonu, ali i maloljetničke sankcije.

U sudskom se postupku maloljetnicima  mogu  izreći različite odgojne mjere, a starijim maloljetnicima i kazna maloljetničkog zatvora. Mjere nisu vremenski definirane po izricanju, postoji minimalni i maksimalni rok, a ovisno o rezultatima izvršavanja mogu se predložiti izmjene i obustave mjere. Centar je ovisno o vrsti odgojne mjere, zadužen za organizaciju izvršenja, neposredno provođenje i/ili praćenje izvršavanja mjera, rad s roditeljima, ali i psihosocijalnu i drugu podršku neko vrijeme nakon izvršenih mjera (posttretmanski prihvat).

Postupanje u slučaju nasilja među djecom i maloljetnicima

Informacije o počinjenju nasilja među djecom i maloljetnicima Centar za socijalnu skrb najčešće dobije od škole ili policije, ali nam se jednako tako mogu obratiti i roditelji, susjedi i drugi. Po prijemu takve informacije Centar stupa u kontakt s počiniteljem nasilja i sa žrtvom. Počinitelj se poziva u Centar zajedno s roditeljima, informira ih se o posljedicama takvog ponašanja ali utvrđuje i okolnosti obiteljskog života, roditeljske kompetencije, razvoj i sveukupno ponašanje maloljetnika s ciljem pružanja odgovarajuće stručne pomoći bilo u Centru ili uključivanjem u različite programe koji nude pomoć i podršku u modificiranju nasilničkog ponašanja.. Na razgovor se poziva i žrtva s roditeljem. Pružaju im se informacije o pravima i mogućnostima zaštite te im se nudi stručna pomoć u prevladavanju stresa izazvanog zlostavljanjem.

Prevencija

Iskustvo u radu s djecom s problemima u ponašanju ali i brojna istraživanja ukazuju na važnost provođenja aktivnosti usmjerenih na prevenciju problema u ponašanju kod djece i mladih i rano otkrivanje problema. Upravo je rano otkrivanje poteškoća u ponašanju i pravovremeni rad s djecom  najdjelotvorniji način sprječavanja učestalosti i trajanja poteškoća ponašanja i njihovog prelaska u  stalan model ponašanja. Djeca koja odrastaju u tzv. rizičnim obiteljima (nekompetentni roditelji, neujednačeni roditeljski postupci, zanemarivanje i zlostavljanje djece, roditelji s psihičkim problemima ili društveno neprihvatljivog ponašanja) češće iskazuju probleme u ponašanju. Stoga Centar, kada ima o tome saznanja, poduzima mjere obiteljsko pravne zaštite. U tom je smislu značajna mjera nadzora nad roditeljskom skrbi  koju provode vanjski suradnici Centra i predstavlja pomoć roditeljima obitelji u njihovim roditeljskim ulogama i obiteljskim odnosima. Prvi problemi u ponašanju javljaju se u blažoj formi u ranijoj školskoj dobi te je to pravo vrijeme za rad  s roditeljima i djecom . Centar na ovom području surađuje sa:

 • Odgojno obrazovnim ustanovama,
 • Zdravstvenim ustanovama,
 • Obiteljskim centrom
 • Policijom,
 • Pravosuđem,
 • Udrugama civilnog društva i vjerskim zajednicama i pojedincima koje se bave djecom i obitelji,
 • Lokalnom upravom i
 • Nadležnim ministarstvima.
Pravila privatnosti
Postavke kolačića možete podesiti u svojem internetskom pregledniku. Više o kolačićima i načinu kako ih koristimo te načinu kako ih onemogućiti pročitajte ovdje.
Youtube
Pristanak za pregled sadržaja - Youtube
Vimeo
Pristanak za pregled sadržaja - Vimeo
Google Maps
Pristanak za pregled sadržaja - Google
Spotify
Pristanak za pregled sadržaja - Spotify
Sound Cloud
Pristanak za pregled sadržaja - Sound
Skip to content